Automobilový benzin

Automobilové benziny jsou směs uhlovodíků vroucích v rozmezí 30 °C až 210 °C. Obsahují uhlovodíky se 3 až 13 atomy uhlíku, kyslíkaté látky v podobě alkoholů, etherů a také malé množství přísad pro zlepšení některých užitných vlastností. Kvalita je definována evropskou, českou normou ČSN EN 228.

V této normě je definováno 23 provozních, ekologických a bezpečnostních parametrů, kterým musí vyráběný a prodávaný automobilový benzin vyhovovat. Současná formulace benzinu, který musí být bezolovnatý a bezsirný, uvádí další složky vyrobené speciálními technologickými procesy v rafineriích. Finální skladbu benzinů pak tvoří až 10 složek. Mezi důležité složky patří reformát, kde podstatou je přeměna uhlovodíků s malým oktanovým číslem na vysokooktanové reformáty. Mezi důležité složky patří benzin z krakovacích jednotek. Dalšími složkami kvalitních benzinů jsou izomeráty nebo alkyláty. Nedílnou součástí automobilových benzinů musí být i biosložka. Norma povoluje max. 10 % biolihu.

Rozdělení benzinů podle oktanového čísla a obsahu biosložky

Oktanové číslo je technická veličina, důležitý, mezinárodně platný ukazatel jakosti benzinů, který vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu při kompresi ve válci spalovacího motoru.

Special 91, Natural 91 (dle normy Normal 91)

Oktanové číslo min. 91 se v ČR prakticky neprodává.

Natural 95 (dle normy Super)

Oktanové číslo min. 95 je nosný druh, který vyplývá ze složení vozového parku a homologace paliva vyráběných vozů. Zvyklostí na českém trhu je, že číslovka 95 se pak vyskytuje v názvu autobenzinů. Současný trend je používat aditivované benziny a tady řada firem na trhu v ČR (členové naší Asociace) používá různé obchodní názvy.

Natural 98 plus (dle normy Super Plus)

Oktanové číslo min. 98. Také u této kategorie jsou v nabídce nadstandardně aditivované benziny (tzv. prémiové) s oktanovým číslem až 100 jednotek.  U tohoto sortimentu jsou používány různé obchodní názvy a stejná zvyklost používat v názvu prémiového benzinu číslovku oktanového čísla v rozmezí 98 až 100 jednotek. Prémiové benziny mají v nabídce i členské firmy ČAPPO.

Jednotné značení motorových paliv

Současný trend snižování emisí CO2 a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě se promítá i do ekologických parametrů pohonných hmot. U automobilových benzinů se jedná o obsah biolihu, který je také definován normou ČSN EN 228. Z tohoto pohledu dělíme automobilové benziny v souladu s evropskou normou jednotného značení.

Symbol E5

Automobilový benzin této kvality může obsahovat max. 5 % objemového biolihu.

Symbol E10

Automobilový benzin této kvality může obsahovat max. 10 % objemového biolihu. Jeho zavedení se připravuje.

Symbol E85

Vysoko objemové biopalivo benzinového typu. Může obsahovat až 85 % biolihu, je určen pro vozidla FVV (mají speciální řídící jednotku). S ohledem na nízké zastoupení ve vozovém parku osobních vozidel v ČR je jeho prodej minimální.

Kruh je symbol pro benzinová paliva. Písmeno E v kruhu znamená ethanol a číslo za ním maximální podíl biosložky v procentech.