Oktanová čísla automobilových benzinů

Kvalita automobilových benzinů je definována evropskou, českou normou ČSN EN 228, kde je určeno celkem 23 parametrů, které musí automobilový benzin splňovat při prodeji na čerpací stanici.

Mezi povinné provozní parametry patří i oktanová čísla výzkumnou metodou značenou RON (Research Octane Number) a motorovou metodou značenou MON (Motor Octane Number).  Tyto parametry vyjadřují odolnost benzinu proti klepání při spalování v zážehovém motoru. Zkoušení obou čísel se provádí na jednoválcovém motoru CFR s posuvným válcem, ale za různých zkušebních podmínek (motorová metoda je tvrdší, vyšší otáčky). Zkoušení oktanového čísla je provozně velmi náročné a provádí se na motorové zkušebně. Vedle toho existuje jednoduší a rychlejší analytická metoda měření oktanového čísla a tou je stanovení IČ spektra benzinu. Při soudních sporech jsou rozhodující výsledky změřené na motorech.

V obchodní praxi v ČR i v řadě zemí EU je v obchodních názvech produktů uváděna číslovka vyjadřující oktanové číslo výzkumnou metodou jako minimální, a to dle normy ČSN EN 228 (91, 95, 98). Podle normy a velikosti oktanového čísla měřeno výzkumnou metodou dělíme automobilové benziny na kategorie Normal 91, Super 95 a Super plus nad 98. Jako optimum z komplexního posouzení využití energie vyšla hladina 95 jednotek (oktanů) výzkumnou metodou a ta byla akceptována v rámci Evropské unie. Odtud pochází i název euro benzin. Naprostá většina vyráběných vozidel po roce 1985 byla a je konstruována na benzin oktanové úrovně 95 (homologované palivo schválené výrobcem motoru, vozidla). V ČR je také nosným druhem automobilový benzin 95 oktanů a v podílové oktanové skladbě tvoří více jak 90 % prodejů. Zbytek tvoří automobilové benziny s oktanovým číslem nad 98, kategorie Super plus. Sem patří i prémiové (aditivované) benziny nabízené členskými firmami ČAPPO s oktanovým číslem i 100. Oktanové číslo měřené motorovou metodou je také povinným parametrem automobilových benzinů u kategorie Super s minimální hodnotou 85, u kategorie Super plus min. 88.

Současné moderní motory jsou vybaveny elektronickou regulací oktanového požadavku, která zabraňuje klepání a nepřetržitě přizpůsobují svůj oktanový požadavek tím, že průběžně regulují předstih a udržují jej pod hranicí klepání. Pro tyto motory je pak doporučováno základní palivo s oktanovým číslem 95 jako dolní mez.

Samozřejmě platí, že uvedené moderní motory s elektronickou regulací oktanového požadavku mohou bez problémů pracovat i s palivem, jehož oktanové číslo je o třídu vyšší (kategorie Super plus nad 98 oktanů) nebo i o třídu nižší (kategorie Normál 91 oktanů). Při vyšším oktanovém čísle se zvyšuje výkon a snižuje spotřeba. Při nižším oktanovém čísle to doprovází snížení výkonu a zvýšení spotřeby.

Elektronická regulace oktanového požadavku má tyto důležité přednosti:

  • chrání před škodlivými vlivy klepání
  • pracuje s bezpečnou hodnotou předstihu zážehu, maximální účinností ve vazbě na oktanové číslo právě používaného paliva
  • snižuje emise škodlivin

Každý motor ve stejné typové řadě může mít mírně odlišný oktanový nárok. Hovoříme o tzv. rozptylu oktanového požadavku. Pro současné motory vybavené elektronikou a nepoužívající olovnaté benziny se udává rozptyl 3 až 5 jednotek.  Evropské značky vozů jsou standardně vybaveny motory s oktanovou regulací od počátku 90 let, motory značky ŠKODA od r. 1996.

Řada zákazníků, kteří preferují sportovní charakter jízdy a vyšší výkon, se na nás obrací s dotazem ohledně použití benzinu s vyšším oktanovým číslem. U těchto dotazů doporučujeme použití benzinu s vyšším oktanovým číslem tam, kde kromě výhody vyššího oktanového čísla upozorňujeme na výhody dané komplexní formulací aditivovaných prémiových benzinů, kterou tvoří mazivostní a detergentní přísady s efektem "keep clean", který udržuje čistotu sacích ventilů, vstřikovačů a spalovacího prostoru. Druhý efekt “clean up“ odstraňuje usazeniny a obsahuje protikorozní přísady. Vysoko oktanové benziny jsou v oblibě i u motorkářů.