Prémiová paliva a aditiva

Prémiová paliva jsou vždy výsledem rozvoje v petrolejářských společnostech a kombinací moderních výrobních technologií paliv a moderních formulací chemických aditiv. Vše se děje v souladu s požadavky automobilového průmyslu, motoristického sportu a benefitů pro zákazníky.

Motorová paliva dodávaná na trh mají předepsané povinné parametry kvality dle schválených norem. Výrobce, dovozce či prodejce je musí vždy splňovat. To je minimální povinnost vyplývající z legislativy. Čerpací stanice pak informují zákazníky, jakou evropskou, českou normu palivo splňuje. Je potřeba připomenout, že došlo k mnoha technologickým změnám ve vývoji motorů, palivových soustav, ale také v ekologizaci paliv (bezolovnaté benziny, bezsirná paliva, přítomnost biosložky atd.). Tento vývoj vedl k rozšíření standardně aditivovaných paliv. Standardně aditivovaná paliva, prodávají členské firmy naší Asociace pod různými obchodními značkami.

Aditivovaná paliva jsou dnes již standardem

Na většině veřejných čerpacích stanic koupíte klasický Natural 95 a motorovou naftu, což jsou základní paliva z rafinerií splňující jakostní podmínky české normy. Vzhledem k čím dál složitější a sofistikovanější konstrukci motoru, palivových soustav a ekologickým požadavkům, začali výrobci, resp. prodejci pohonných hmot, nabízet standardně aditivovaná paliva. Mají totiž lepší vlastnosti, než určuje norma a formulace je volena tak, aby motor pracoval v dobré kondici, úsporně, a přitom splnil požadavky zákazníků na moderní jízdu.  Těmto palivům dali zajímavý a odborně obhajitelný obchodní název, aby je odlišili od standardních pohonných hmot. V dnešní době se pak dá řada parametrů ověřit jak laboratorními zkouškami, tak motorovými testy. Formulace aditiv je volena tak, aby zajistila vyšší úroveň užitných vlastností. Zákazník by měl poznat určité benefity např. v nižší spotřebě, čistotě palivové soustavy, nižších nákladech na údržbu i vyšším výkonu.

ČAPPO i jednotlivé členské firmy využívají každé odborné příležitosti a na různých odborných akcích prezentují kvalitu vyráběných a prodávaných standardně aditivovaných paliv na domácím trhu.  V hodnocení za uplynulé 2 roky (2018 a 2019) v rámci celostátního monitoringu kvality paliv dosahují členské firmy ČAPPO pouze 0,1 % - 0,2 % drobných neshod. Za rok 2019 byly všechny kontrolované vzorky autobenzinů a motorové nafty bez chyb. Prémiová paliva jsou zcela bez závad a bez reklamací. Vedle toho se naše jednotlivé profesionální firmy opírají při formulaci potřebné aditivace o vlastní vývoj, úzkou spolupráci s automobilovým průmyslem, motoristickým sportem, aditivářskými společnostmi a vždy podloženými odbornými testy v laboratořích a motorových zkušebnách, které jsou prezentovány zejména v odborných časopisech, marketingových kampaních a letácích na čerpacích stanicích. Kvalita paliv, aditivační formulace a dosažené hodnoty testů, mají dnes v tržním prostředí soutěžitelů na trhu čerpacích stanic důležitý konkurenční charakter.

Provedené odborné zkoušky a jejich závěry, výsledky kontrol kvality, zkušenosti řidičů, potvrzení dobré kondice motoru, bezporuchový provoz v celých servisních intervalech, nižší spotřeba paliva a rostoucí spotřeba prémiových paliv, je tím nejlepším vysvědčením.

Prémiová paliva je jako nechat si ušít kvalitní oblek na míru

Současné trendy ve vývoji automobilových motorů mají za cíl maximalizovat výkon, snižovat spotřebu a emise. K tomu přistupují špičkové elektronické systémy palivových soustav. To vše vyžaduje dokonalou péči o motor a palivovou soustavu.  To se pak nutně promítá do požadavků a zvýšených nároků na kvalitu a užitné vlastnosti paliv.

Zlepšování kvality paliv technologickou cestou v rafineriích má omezené možnosti. I když palivářský sektor udělal hodně v ekologizaci paliv. Připomínáme odstranění olova, síry, snížení obsahu benzenu, aromátů a přidávání maloobjemových přídavků bioložek. Některé užitné vlastnosti paliv pak paliváři zlepšují méně nákladnou cestou složitých technologií a tou je aditivace. Jejich dávkování do paliva zatěžují celkovou emisní bilanci nevýznamně. I to je další přidaná hodnota petrolejářského oboru v ekologizaci paliv.

Proto paliváři tedy i řada členských firem naší Asociace nabízejí trhu nadstandardně aditivovaná paliva s chráněným obchodním názvem a marketingovou, odbornou kategorií –prémiová paliva. Jednotlivé firmy pak odbornými články vysvětlují závěry zkoušek, benefity a ekonomické přínosy pro zákazníky, motory a palivové systémy. Prémiové druhy paliv svým složením zlepšují parametry paliva nad rámec platných technických norem. K nim dnes přistupuje řada nových motorových zkušebních metodik, které dokážou na zkušebním benzinovém motoru ověřit čistící schopnosti paliv. Použitá metoda „Dirty-Up & Clean-Up“ (znečisti – vyčisti) spočívá v jednoduchém principu, kdy je motor provozován s jedním palivem (zpravidla běžným) a následně s druhým (aditivovaným).

Prémiové druhy paliv jsou šité na míru jako kvalitní oblek. Jsou komplexně doplněny potřebnými druhy chemických aditiv tak, aby motor pracoval v té nejlepší kondici s maximálním výkonem, s nízkou spotřebou a chránil všechny důležité části motoru a palivové soustavy.

Preferovaných, a tedy nadstandardně vylepšených vlastností u prémiových druhů, je dnes celá řada. Mezi priority patří ty vlastnosti, které jsou výsledkem vlastních výzkumů, spolupráce s automobilovým průmyslem, výrobci palivových systémů i řidičů a jsou ekonomickým a ekologickým přínosem.

Benzinové i naftové prémiové druhy díky čistícím složkám aditiv odstraňují karbonové úsady a následně udržují v čistotě ventily, vstřikovače a spalovací prostor. Další zbraní prémiových paliv bývá vyšší oktanové číslo (u benzinů) nebo cetanové číslo (u nafty). Součástí nových moderních formulací jsou dnes speciální mazací přísady, které výrazně snižují třecí ztráty. Tento mazací efekt zvyšuje výkon a v kombinaci s vysokým oktanovým číslem nebo cetanovým číslem snižuje spotřebu. Mezi prémiové parametry se pak řadí i výrazně lepší nízkoteplotní vlastnosti motorových naft v parametru filtrovatelnosti, a to v pásmu minus 25 až minus 35°C. U prémiových druhů bývá posílena i ochrana proti rezivění.

V letech 2014–2018 se vývoj v kategorii prémiových paliv pozitivně projevil v jejich rostoucí poptávce. Kolekce prémiových druhů je standardně součást nabídky velkých petrolejářských společností a má řadu příznivců, neboť jim splňuje náročné požadavky na moderní jízdu a bezporuchový provoz.

Motorové zkoušky jako důkaz 

V poslední době se stále zvyšují požadavky na moderní spalovací motory z pohledu funkčních vlastností ale také emisí. To vyvolává potřebu vyšších požadavků na kvalitu paliv. Úroveň kvality je sice definována evropským normami jako minimum, ale v řadě parametrů podle emisních tříd Euro 5 a Euro 6 to vyžaduje kvalitu zlepšovat nadstandardní aditivací. Výsledkem je nabídka aditivovaných a prémiových benzinů i nafty na českém trhu zejména u členských firem ČAPPO. Jako když si kupujete auto s nadstandardní výbavou, tak si můžete i koupit aditivované nebo prémiové palivo.

V obchodní praxi je potom základní otázkou přesvědčit zákazníka o vlastnostech aditivovaných paliv a jejich důležitém vlivu na čistotu motoru, palivového systému, sníženou spotřebu paliv a nízké emise.

Nejnázornější a průkazné jsou pak motorové zkoušky a k tomu pak přiložené zkušební protokoly z motorové zkušebny s číselnými údaji (pokles úsad, spotřeba, dosažení vyčištění, změřené emise atd.) a porovnání s neaditivovaným palivem.

Takové zkoušky provádí společnost SGS a výsledky zkoušek na plno rozměrových motorech popisuje Tribotechnika 02 2020, str. 38-43 - Zkoušení detergentních vlastností paliv na motorech dle metodik CEC.