Kvalita autobenzinů v zimním období

Automobilové benziny jsou směs uhlovodíků. Destilační rozmezí se pohybuje v intervalu 30–210 °C a obsahuje převážně uhlovodíky se 4–10 atomy uhlíku. Vyšší uhlovodíky až do 13 atomů uhlíku se objevují jen ve stopách. Může obsahovat kyslíkaté látky jako jsou alkoholy či ethery. Obsah kyslíku je limitován, a to technickou normou. Dále automobilové benziny mohou obsahovat různé přísady (např. mazivostní, detergenční, chránící proti korozi).

Automobilový benzin slouží jako pohonná látka k pohonu spalovacích motorů a jeho kvalita podle které se vyrábí a prodává je definována českou evropskou normou ČSN EN 228, odsouhlasenou i výrobci automobilů. Norma stanovuje až 23 povinných parametrů, které jsou povinné pro výrobu, distribuci i prodej konečným zákazníkům. Mezi důležité parametry patří destilační zkouška, která vyjadřuje těkavost a předestilované objemy v procentech při teplotách 70 °C, 100 °C a 150 °C. Tyto povinné parametry ovlivňují studený start a chod neprohřátého motoru.  U automobilových benzinů se sledují i další důležité celoroční parametry jako oktanové číslo výzkumnou a motorovou metodou, obsah síry, obsah olova, obsah kyslíku, obsah aromátů, obsah olefinů, hustota, oxidační zkouška. Automobilové benziny jsou bezolovnaté (norma povoluje max. 5 mg Pb/litr) a bezsirné (norma povoluje obsah síry max. 10mg/kg). V normě je zároveň u destilační zkoušky benzinu stanoven povinný parametr E 150 (kolik předestiluje při 150 °C) jako min. 75 % nutný pro spolehlivý provoz v zimních podmínkách.

Jediným sezonním parametrem je tlak par. Tento parametr se mění v závislosti na ročním období. V současné době se v ČR prodává automobilový benzin třídy D (zimní) s tlakem par v rozmezí od min. 60 kPa do max. 90 kPa. Sezonní parametr tlaku par i jednotlivá časová období pro letní či zimní kvalitu a pro přechodná období mezi létem a zimou jsou stanovena v normě ČSN EN 228.

Z pohledu uvedených vlastností složení uhlovodíků autobenzinů vyplývá, že neobsahují uhlovodíky s bodem varu nad 250 °C, které při teplotách kolem bodu mrazu (0 °C) tuhnou. Nemusíte se proto obávat zamrznutí benzinu. Pro tuhnutí benzinu se udává teplota pod minus 45 °C! Určité problémy mohou nastat pouze tehdy, pokud by se dostala do palivového systému (nádrže) voda, která v podmínkách zimního provozu a při nízkých teplotách může zamrznout.