Jednotné značení motorových paliv

Jednotné značení motorových paliv a jejich kvality na čerpacích stanicích v rámci EU a nově připravovaný symbol E 10

Zavedení evropské normy do české legislativy neznamená žádnou změnu v evropských normách kvality EN 228 platící pro automobilové benziny a EN 590 pro diesel, pouze se doplnily symboly na označení stojanů a výdejních pistolí, a to podle samostatné evropské normy EN 16942.

Doplněná značení:

  1. U automobilového benzinu Natural 95 symbol E 5 v kroužku znamená Natural 95 s 5 % biolihu. Symbol E znamená zkratku pro Etanol. Číslovka 5 vyjadřuje maximálně přípustný obsah biolihu (5 % objemových) v automobilovém benzinu.  Připravuje se pro splnění emisních cílů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě podle jakostní normy ČSNEN 228 schválené automobilovým průmyslem zavedení automobilového benzinu E 10. Číslovka 10 vyjadřuje maximálně přípustný objem biolihu (10 % objemových) v automobilovém benzinu.
  2. U standardní motorové nafty symbol B7 ve čtverci tedy dnešní motorová nafta, která může obsahovat až 7% biosložky. Symbol B znamená zkratku pro bio složku. Číslovka 7 vyjadřuje maximálně přípustný obsah biosložky (7 % objemových) v naftě.
  3. Na trhu jsou již nabízena i alternativní paliva. Označení alternativních paliv CNG (stlačený zemní plyn) a LPG (zkapalněná směs propanu a butanu) jsou známé i v ČR jenom je normou nařízena   grafika např. plynná paliva v kosočtverci se zkratkou názvu plynného paliva CNG, LPG. Z nabídky alternativ určitě novinkou bude LNG (zkapalněný zemní plyn) a vodík (H 2) s grafikou kosočtverce. Kde čerpací stanice v ČR s těmito posledními alternativami (H 2 a LNG) budou teprve vznikat na rozdíl od západních zemí kde již jsou zavedeny. Nelze vyloučit i další alternativy homologovaných paliva:
    • benzinového typu např. E 85, kde opět grafiku tvoří kruh a číslovka vyjadřuje maximálně přípustný obsah biolihu v benzinu
    • naftového typu B 10, B 20, B 100, kde grafiku tvoří čtverec a číslovka maximálně přípustný obsah bio složky v naftě 

Označení jakostní normou pro daná paliva zůstávají v platnosti tj.  ČSN EN 228 pro auto benziny a ČSN EN 590 pro motorovou naftu, stejně pak definovaná kvalita v jednotlivých povinných parametrech, podle které se vyrábí, dodává na trh a kontroluje ze strany ČOI. Stejné označení by se mělo objevit na víčkách k nádržím u nových aut.