E 10 - kvalita, zavedení na trhu v ČR a vozový park

Automobilové benziny jsou vyráběny a prodávány podle české evropské normy ČSN EN 228 (rovněž schválené výrobci automobilů). V současné době probíhá legislativní proces a po schválení legislativy se takový druh bude prodávat na čerpacích stanicích v ČR pod označením E 10. Jeho zavedení očekáváme v roce 2021. Všechny ostatní povinné parametry jakosti u nejprodávanějšího druhu autobenzinu v oktanové hladině 95 zůstávají beze změny.

S ohledem na strukturu a průměrné 15 ti leté stáří vozového parku v ČR, bude tento druh nosným benzinovým palivem. Automobily vyráběné podle normy EURO 4, která vstoupila v platnost v roce 2005 jsou již všechna benzinová vozidla (motory) homologovány na automobilový benzin s 10 % biolihu tedy až 15 let staré. Všechna vozidla v tomto časovém rozmezí a vyhovující i novějším emisním normám EURO 5 a EURO 6 mohou bez problémů používat benzin pod označením E 10. V některých zemích EU je již také zaveden. Pro používaný líh platí požadavky definované normou pro kvasný líh do automobilových benzinů, který musí být bezvodý a denaturovaný.  Do automobilových benzinů jsou přidávány další aditiva pro zlepšení užitných vlastností (ochrana proti korozi, mazací přísady ke snížení třecích ztrát a zvýšení výkonu, čistící přísady, které dlouhodobě udržují v čistotě sací ventily, vstřikovače a spalovací prostor).

Vedle toho budou v nabídce např. u ČS členských firem ČAPPO automobilové benziny kategorie Super plus nad 98 oktanů na bázi etherů (ETBE) prémiové benziny, které vyhovují ostatnímu parku benzinových vozidel. Ze své praxe, některým majitelům veteránů z období 1960-1970, jsem doporučil benzin na bázi ETBE a oktanovým číslem 98-100 a provoz byl bez problémů (60let starý vůz).

„Přídavek kyslíkatých látek do benzinu výrazně snižuje emise CO. U vozidel s katalyzátory pak přispívá ke snížení i uhlovodíků. Zvyšováním obsahu kyslíku v benzinech má stejný vliv jako zvyšování množství spalovacího vzduchu, tzn. vytváření chudší směsi. Výsledkem je více kyslíku ve spalovacím prostoru, úplnější spalování a menší tvorba CO. Navíc za nesplnění podílu biosložek a úspory emisí jsou petrolejáři sankcionovány. “

Domácí výrobce osobních automobilů ŠKODA Auto ve své tiskové zprávě potvrzuje, že všechny modely zn. ŠKODA s benzinovými motory MPI, FSI, TSI, TSFI od roku 2001, jsou schopny provozu na benzin v kvalitě E 10.

Vysvětlil ekologický přínos zavádění benzinu E 10 Václav Loula, ČAPPO

Datum: 20. listopadu 2020

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO