Vize 2050

Vážení zákazníci, občané, motoristé

Mobilita, stejně jako obecná energetická bezpečnost, není statkem, na který máme nárok automaticky jednou provždy. Jen za poslední dva roky si určitě většina z nás uvědomila, jak křehká je naše energetická sebejistota a soběstačnost a jak mohou geopolitické vlivy nebo nedomyšlená rozhodnutí dramaticky změnit to, co považujeme za běžné, cenově dostupné, konkurenční a nad čím se mnohdy ani nezamýšlíme. Nebo přesněji – doposud jsme se ani nezamýšleli. Čas a vývoj světa všude kolem nás to však rychle změnil.

Mobilita, tedy schopnost se pohybovat nebo pohybovat potřebným nákladem, je bezesporu základní lidskou potřebou. Bez dopravy osob, nákladů, materiálů a služeb by nebyl ani ekonomický růst a prosperita. Toto není jakási fiktivní potřeba marně jezdit drahým osobním automobilem, jak je často sektoru podsouváno, ale čistá nezbytnost k udržení sociální pospolitosti a běžného chodu ekonomiky. Někdy jako by se na to úplně zapomínalo.

Posláním členských společností ČAPPO je dodávat nutnou energii všem, kteří mobilitu potřebují pro pokrok, růst a udržitelný vývoj směrem vpřed. Dnes více než kdy jindy naše členské firmy vnímají, že je to nejen podnikatelská aktivita, ale i velká společenská odpovědnost v rámci komplexní energetické bezpečnosti.

Samy členské firmy ČAPPO jsou hlavním hybatelem projektů k dekarbonizaci dopravy. Vynakládají na to ročně miliardy korun a do budoucna je čekají investice ještě řádově vyšší, aby dostály všem závazkům a povinnostem, které na ně klade aktuální evropská legislativa.

Členské firmy jednoznačně vítají permanentní laickou i odbornou debatu na téma možných způsobů snižování emisí v dopravě. Debatu věcnou, argumenty podloženou a realistickou, míněno tím proveditelnou v době tomu potřebné, navíc dlouhodobě dostupnou všem vrstvám společnosti, přinášející očekávané úspory emisí za společenských nákladů, které stále ještě budou únosné. Doprava vstupuje do všech součástí ekonomiky, do stavebnictví, do cen potravin, prostě do všech součástí lidského bytí. Společenské důsledky snížení dostupnosti mobility dnes neumíme zřejmě ani odhadnout, natož vypočítat či projektovat. Nezbytným prvkem v této debatě dnes musí být jasná odpovědnost za dostupnost energií, potřebných pro dopravu. Někdy jako by tato odpovědnost byla pouze na klasických dodavatelích kapalných tradičních pohonných hmot. Určitě hledejme alternativy a nové technologie, přinášející redukci emisí. Hledejme je ale se vším všudy, tj. včetně uvědomění si mj. právě této často nelehké odpovědnosti.

Evropský průmysl pohonných hmot je na tyto výzvy určitě připraven a jednoznačně vítá prohlubující se diskusi na toto téma. Vážíme si především rostoucí věcnosti této debaty. I proto společně s evropským sdružením Fuels Europe připravujeme druhou odbornou konferenci VIZE 2050, jak cílů v dopravě dosáhnout. Osobně věřím, že této debatě tato konference významně napomůže.

Jan Duspěva

Mgr. Jan Duspěva, předseda ČAPPO

Ohlédnutí za druhým ročníkem

Reportáž z konference

Pozvánka na konferenci

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Ohlédnutí za prvním ročníkem

Reportáž z konference

Pozvánka na konferenci

Fotogalerie