8,2 mil.

vozidel je poháněno palivy z ropy

96 %

dopravy v ČR je závislé na ropných palivech

7,5 %

příjmů do rozpočtu ČR