8,2 mil.

vozidel je poháněno palivy z ropy

96 %

dopravy v ČR je závislé na ropných palivech

7,5 %

příjmů do rozpočtu ČR

Představení vize 2050

Posláním členských společností ČAPPO je dodávat energii těm, kteří potřebují pohyb, mobilitu, pokrok a vývoj směrem vpřed.  Energie v dopravě již před více než sto lety doslova pohnula celým světem kupředu a bez ní si lze je těžko představit běžný život takový, jaký je.

Hluboce se všichni nepřetržitě zamýšlíme, jak toto naše poslání plnit co nejlépe, s minimem dopadů na životní prostření a na okolní svět...

Pokračování naleznete zde.