Motorová nafta

Nafta je stěžejním pilířem v energetickém mixu v dopravě

V České republice je 3 x vyšší spotřeba nafty než benzinů. Vysoký podíl nafty na celkové spotřebě pohonných hmot v je především důsledkem prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a také polohou ve středu Evropy, jako tranzitní země kdy je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. V segmentu osobních vozidel především v letech 2010-2015 výrazně rostl podíl dieselů v podnikatelské sféře i u občanů.

Růst spotřeby nafty i počty registrací nových aut se spalovacím motorem a jejich dominance potvrzují stále vysokou ekonomickou potřebu nafty, která je stěžejním pilířem v energetickém mixu v dopravě. I přes některá rozhodnutí o možných zákazech prodeje nových osobních dieselových automobilů po roce 2030 zůstává nafta velmi důležitou pohonnou látkou, a to především pro nákladní vozový park, osobní dieselová vozidla splňující normu Euro 6 a nově Euro 7, veřejnou autobusovou dopravu, mobilní techniku ve složkách integrovaného záchranného systému a armády, zemědělské mechanizaci či železniční a lodní dopravě.        

Motorová nafta prodávaná na našem trhu je vyráběna a dodávána podle evropských norem a v souladu s podmínkami automobilového průmyslu (výrobců automobilů). Motorová nafta je bezsirná a povinně obsahuje biosložku do výše až 7%. Její kvalita je monitorována ČOI a podle výsledků kontrol vykazuje výbornou úroveň jakosti - u členských firem ČAPPO 2 roky bez závad!  

Neméně důležitý je i její významný daňový přínos do státního rozpočtu. Spotřební daň z prodeje nafty činí 9,95 Kč za litr +21% DPH. Celkový příjem státního rozpočtu z prodeje benzinu a nafty dosahuje více jak 100mld. Kč ročně.