Motorová nafta a biosložky

Motorová nafta je směs uhlovodíků vroucích v rozmezí 160 °C až 350 °C a její kvalita je V ČR a v zemích EU definována normou jakosti ČSN EN 590. Norma zahrnuje povinné parametry (provozní, ekologické a bezpečnostní), které musí motorová nafta splňovat při prodeji konečným zákazníkům. Uvedená norma je schválena i automobilovým průmyslem. 

Ekologické parametry

Do ekologických parametrů patří obsah síry. Proto pro její výrobu musíme zajistit odsířené frakce plynového oleje a odsířené petrolejové frakce. Motorové nafty podle této normy jsou bezsirné, tj. max. obsah síry je 10mg/kg. Výrazně tato ekologická úprava přispěla ke snížení emisí SO2 a snížení částic ve výfukových plynech. Zároveň je v povinných parametrech stanoven obsah FAME max. 7 % objemových – biosložky, definované jako estery mastných kyselin FAME, vyráběné z olejnatých plodin, sem patří i MEŘO. Bio povinnost v legislativě pro povinné osoby (výrobce, dovozce a distributory paliv) je u motorové nafty min. 6,1 % v celkovém ročním objemu paliva dodaného na trh. Její nesplnění je sankcionováno.

V rámci snižování emisí CO2 jsou právě tyto estery nejvíce podobné uhlovodíkovým palivům obsahují kyslík, který je jednoznačnou výhodou, protože zlepšuje spalování paliva a vniká méně oxidů uhlíku případně i uhlovodíků. V současné době v souvislosti s cílem snížit emise CO2 o 6 % se zvyšuje zájem o biosložky s co nejnižší uhlíkovou stopou (s vysokým kritériem udržitelnosti). V souvislosti s trendem zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů v dopravě, kam patří FAME i HVO, je nutné tyto komponenty používat.

Z hlediska složení jednotlivých podílů nebo frakcí používaných pro výrobu motorové nafty z důvodů výrobních, obchodních a konkurenčních, není běžné sdělovat složení strategických výrobků, kam motorová nafta jednoznačně patří. Z důvodů ekologických je HVO "čistý uhlovodík" srovnatelný s čistou fosilní naftou a má ekologické výhody. Snižuje emise CO2. Z provozních vlastností pak zvyšuje cetanové číslo a má lepší nízkoteplotní vlastnosti důležité pro provozní spolehlivost v zimním období. 

Motorové nafty s obsahem HVO se již používají jak ve světě, tak v ČR. Do ČR je HVO dodáváno importem nebo již ve směsi jako hotová motorová nafta dle ČSN EN 590. Možností může být celá řada, např. nafta s 30 % HVO nebo s přídavkem syntetického HVO, směsi FAME s HVO do 30 % nebo nafta s 30 % HVO + FAME. Všechny varianty musí vždy splňovat normu jakosti. Uvedené varianty se liší možností daňového zvýhodnění a započtení použitých biosložek do objemové bio povinnosti. 

HVO se především uplatňuje v prémiových motorových naftách. Prémiové nafty jsou prodávány u členských firem ČAPPO pod různými obchodními názvy. Doporučujeme navštívit jejich webové stránky a sekce paliva, kde se dozvíte, jaká aditivovaná, prémiová naftová paliva čerpací stanice těchto firem mají v nabídce. 

Vedle ekologizace naft jsou další důležité parametry, které musí motorové nafty splňovat. Patří sem požadavky na frakční složení, na cetanové číslo, na mazivost a na zimní vlastnosti.  Prémiové nafty dosahují některých důležitých lepších jakostních parametrů a užitných vlastností nadstandardní aditivací. Výkonný balíček aditiv zajišťuje ochranu celého palivového systému před opotřebením a korozí a zamezuje tvorbě usazenin ve vstřikovacích systémech. Do komplexní aditivace patří i přísady, které brání nadměrnému pěnění a zlepšují nízkoteplotní vlastnosti. Některé společnosti používají aditiva i ke zvýšení cetanového čísla. 

Motorové nafty vyráběné dle ČSN EN 590 (mohou obsahovat i HVO i FAME) jsou vzájemně mísitelné. Uvedená norma jakosti dále definuje i parametry motorových naft pro arktické klima. V ČR se vyrábí a je dodávána arktická nafta třídy 2, která má stanoven povinný parametr filtrovatelnost max. minus 32 °C a povinný parametr TVP (Cloud point – teplota vylučování parafinů) minus 22 °C. Tato arktická nafta neobsahuje biosložku. Její nasazení na čerpacích stanicích ve vybraných oblastech je možné při extrémních mrazech. Legislativně taková povinnost pro čerpací stanice není stanovena.

 Kvalita prodávaná na čerpacích stanicích je kontrolována Českou obchodní inspekcí a u členských firem ČAPPO za rok 2018 a 2019 byla motorová nafta bez závad. Více se o kvalitě rovněž dozvíte na webových stránkách naší asociace.