Webináře FuelsEurope

FuelsEurope představuje webinářovou sérii „Porozumění role nízkouhlíkových kapalných paliv při zajišťování klimaticky neutrální dopravy“, která proběhla mezi 31. květnem a 14. červnem 2021. 

Ambicí Evropské unie je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Stejnou ambici podporuje i evropský rafinérský průmysl. Naše odvětví se transformuje a my jsme vyvinuli komplexní cestu, jak spolu s našimi partnery můžeme přispět ke splnění cíle klimatické neutrality do roku 2050. 

V odvětví dopravy budou nízkouhlíková kapalná paliva, nazývaná také ReFuels, hrát klíčovou roli v energetickém přechodu a při dosahování uhlíkové neutrality ve všech druzích dopravy. Spolu s elektrifikačními a vodíkovými technologiemi proto zůstanou nízkouhlíková kapalná paliva nezbytná i po roce 2050, což evropskému hospodářství a společnosti přinese významné výhody. 

Pro lepší ilustraci těchto výhod navrhla společnost FuelsEurope ve spolupráci s externími partnery řadu webinářů umožňujících hluboké ponory v klíčových aspektech, jako je udržitelnost, dostupnost, účinnost, cenová dostupnost, technologie a politika. 

Každá sekce přináší 75 až 90 minut hlubokého ponoru do tématu s odborníky a klíčovými zúčastněnými stranami. Po úvodních slovech a prezentacích tří odborníků, zástupců odvětví nebo sektoru, moderátor otevře divákům prostor pro poutavou relaci otázek a odpovědí, aby vše bylo zodpovězeno. 

 Program představoval zasedání o nízkouhlíkových kapalných palivech zaměřená na:

Sekce 1 – Výhody strategie EU pro kapalná paliva

  • Záznam videa je k dispozici zde.

Sekce 2 – Věda a technologie za nízkouhlíkovými kapalnými palivy (ve spolupráci s Concawe)

Sekce 3 – Kapalná paliva v biohospodářství (ve spolupráci s Copa-Cogeca)

Sekce 4 – Oboustranně výhodná situace v oblasti klimatu a pracovních míst (ve spolupráci se společnostmi Clepa a IndustriAll)

Sekce 5 – Kontrola dostupnosti a udržitelnosti surovin (ve spolupráci s eFuel Alliance, ePure, European Biodiesel Board & Ewaba)

Sekce 6 – Zajištění sociálního začleňování (ve spolupráci se společností IndustriAll)

  • Záznam videa je k dispozici zde.

Sekce 7 – Jaký je dopad na kvalitu městského ovzduší? (ve spolupráci s AECC)

  • Záznam videa je k dispozici zde.

 

Celý program a řečníky najdete zde.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této série webinářů, neváhejte kontaktovat victoire.demarans@fuelseurope.eu

 

Doufáme, že tato série webinářů byla informativní a užitečná a že vám řečníci poskytli cenné informace a postřehy.

Datum: 24. června 2021

Zdroj: ČAPPO