Minimální bezpečnostní standardy pro distribuci PHM

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) zpracovala odborné bezpečnostní předpisy pro bezpečný a spolehlivý postup nakládání s pohonnými hmotami (PHM) při jejich distribuci od výrobce k zákazníkovi. Předpokládáme, že se jimi budou dobrovolně řídit podnikatelské subjekty manipulující s PHM a později budou na základě praktických zkušeností převedeny i do legislativních předpisů a technických norem.

 Představenstvo ČAPPO se na počátku letošního roku rozhodlo prostřednictvím činnosti pracovní skupiny Bezpečnost zpracovat a zveřejnit sérii bezpečnostních obecně platných minimálních standardů pro bezpečné nakládání s pohonnými hmotami v řetězci výroba, distribuce a prodej u čerpací stanice motoristům. Standardní pokyny zpracované a zveřejňované odbornou asociací nejsou v ČR obvyklou cestou zajištění bezpečnosti. Jejich zveřejňováním, prosazováním a uplatňováním předpokládáme, že se stanou prvkem podnikání zodpovědných společností a v obecné poloze povedou k zajištění maximální bezpečnosti při manipulaci s pohonnými hmotami.

Cíl: "správná praxe"

Hlavním impulzem k tomuto rozhodnutí byla především potřeba sjednotit jednotlivé postupy, mechanismy a nástroje v distribučním řetězci pohonných hmot a vytvořit správnou praxi (best practice) právě pro tuto oblast. Obecná legislativa či technické normy totiž často pokulhávají za praxí a mnohdy nerespektují nejmodernější postupy a technologie. Současně je velmi obtížné tyto předpisy a normy změnit. Veškeré změny legislativy jsou těžkopádné, časově náročné a často narážejí na nepružný a byrokratický systém. ČAPPO se ke zpracování minimálních bezpečnostních standardů inspirovala u partnerů v zahraničí. Impulzem byly i poznatky a zkušenosti bezpečnostních specialistů a některých nadnárodních petrolejářských společností.

Ambice stát se platnou legislativou

Nové standardy ČAPPO především respektují stávající legislativní postupy a technické normy a správnou praxi, nezvyšují náklady, jsou dostupné pro všechny subjekty v oboru a jsou v souladu s platnou evropskou a tuzemskou legislativou. Jsou jednoduché, srozumitelné, přehledné a čitelné a mají jednoduchý formát a úpravu. Další ambicí těchto standardů je stát se platnou legislativou, což znamená, že musí být respektovány všemi dotčenými úřady a oficiálně jedním z legislativních postupů vydány.

Na jejich přípravě nepracoval pouze samostatný profesionální tým, ale zpracovávali je odborníci z jednotlivých členských společností ČAPPO při svojí běžné práci, často i v době svého volna.

Společný cíl poctivých a zodpovědných firem

ČAPPO je přesvědčena, že realizací bezpečnostních standardů pro distribuci pohonných hmot dojde k dalšímu zlepšení služeb zákazníkům čerpacích stanic a společnosti vůbec. Sdílení bezpečnostních standardů ČAPPO nepovažujeme za předmět konkurence firem, ale za společný cíl poctivých firem podnikajících s maximální zodpovědností ochrany života, zdraví a majetku osob a společnosti a minimalizace mimořádných událostí v rizikovém prostředí.