Spotřeba pohonných hmot v ČR

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2022, 2023 a 2024

Za rok 2023 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,384 mld. litrů (6884 tis. tun), tj. o 2 % více než v roce 2022 (index 102 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (73,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2023 stoupla spotřeba na 2,224 mld. litrů (1679 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,7 % (index 105,7 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2023 vzrostla spotřeba na 6,160 mld. litrů (5205 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 0,7 % (index 100,7 %). Spotřeba pohonných hmot za rok 2023 (8,3 mld litrů) překročila předcovidovou úroveň r. 2019 (8,1 mld. litrů) o 2,5 %. 

Leden 2022, 2023, 2024 (údaje v tis. tunách)

Zdroj: ČSÚ

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2022 2023  2024
310 LPG 41 31 35
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 116 119 135
z toho Biosložky do / v MOBI 8 5 13
330 Letecký petrolej 14 17 40
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 391 373 405
z toho Biosložky do / v MONA 23 20 20
350 / B Topný a ostatní plynový olej 0 1 2
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 391 374 407
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 4 0 1
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   8 2 4
C + D CELKEM Topné oleje 12 2 5
370 Maziva a mazací oleje 11 12 12
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 7 11 12
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 168 146 133
CELKEM PRODUKTY 760 712 779

Za rok 2023 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,384 mld. litrů (6884 tis. tun), tj. o 2 % více než v roce 2022 (index 102 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (73,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2023 stoupla spotřeba na 2,224 mld. litrů (1679 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,7 % (index 105,7 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2023 vzrostla spotřeba na 6,160 mld. litrů (5205 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 0,7 % (index 100,7 %). Spotřeba pohonných hmot za rok 2023 (8,3 mld litrů) překročila předcovidovou úroveň r. 2019 (8,1 mld. litrů) o 2,5 %.  

Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v květnu (+17 %), červenci (+20 %), v září (+8 %).  U motorové nafty byly největší nárůsty také v květnu (+15%) a v červenci (+16%). Naopak v 1. čtvrtletí 2023 byl pokles poptávky u nafty 2-5 %. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, inflace doprovázená nárůstem cen potravin, dalšího zboží a služeb, a také poklesem kupní síly. Pozitivním faktorem pro růst poptávky u pohonných hmot byl pokles cen v roce 2023 v porovnání s rokem 2022 a také snížená sazba spotřební daně u motorové nafty do konce července 2023.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot v roce 2023.

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2020 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992