Spotřeba pohonných hmot v ČR

Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 mld. litrů (6628 tis. tun), tj. o 6 % více, než v roce 2020. Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (75%), ten je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu. Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %.

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2020, 2021 a 2022

Leden až únor 2020, 2021 a 2022

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2020 2021  2022
310 LPG 77 70 74
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 236 189 233
z toho Biosložky do / v MOBI 14 11 13
330 Letecký petrolej 62 13 27
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 747 700 787
z toho Biosložky do / v MONA 53 55 50
350 / B Topný a ostatní plynový olej 2 2 2
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 749 702 789
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 3 4 8
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   6 7 11
C + D CELKEM Topné oleje 9 11 19
370 Maziva a mazací oleje 28 29 25
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 25 18 35
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 295 238 323
CELKEM PRODUKTY 1 481 1 270 1 525

Vývoj spotřeby pohonných hmot za rok 2021 provázela dvě zcela odlišná pololetí. Zejména v prvním čtvrtletí 2021 byla spotřeba pohonných hmot ovlivněna především vyhlášeným nouzovým stavem a řadou opatření k omezení mobility, a také negativních dopadů do ekonomiky s cílem zabránit šíření pandemie.

Nejhorší z celého roku bylo první čtvrtletí 2021, což se projevilo v poklesu spotřeby pohonných hmot oproti provnímu čtvrtletí roku 2020 o 7 %. Pokles automobilových benzinů byl o 20 %, u motorové nafty došlo k poklesu jen o 3 %.

Po uvolnění opatření od druhého čtvrtletí 2021 a zejména pak ve druhém pololetí 2021 se spotřeba zvýšila u obou komodit. U automobilových benzinů dosáhla nejvyšších nárůstů meziročně o 7 % v červenci (215 mil. litrů) a v říjnu až na 26 % (197 mil. litrů). U motorové nafty v meziročním srovnání se již v dubnu i květnu spotřeba meziročně zvýšila o 19 % v dubnu na 471 mil. litrů a v květnu o 10 % na 514 mil. litrů, a za říjen pak nárůst dosáhl 591 mil litrů tj. o 16 %.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot  v roce  2021 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2019 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992