Spotřeba pohonných hmot v ČR

Spotřeba vybraných ropných produktů v ČR – od počátku roku 2020, 2021 a 2022

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu. U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Leden až prosinec 2020, 2021 a 2022 (údaje v kt.)

Zdroj: ČSÚ

  Položky bilance Spotřeba v ČR
kód ENEPAL 1204    2020 2021  2022
310 LPG 373 432 422
320 Motorový benzin (MOBI) (vč. biosložek) 1468 1515 1592
z toho Biosložky do / v MOBI 102 86 101
330 Letecký petrolej 148 166 274
345 / A Motorová nafta (MONA) (vč. biosložek) 4875 5112 5171
z toho Biosložky do / v MONA 347 346 315
350 / B Topný a ostatní plynový olej 10 15 10
A + B CELKEM MONA a Plynový olej 4795 5127 5181
355 / C Topný olej nízkosirný (< 1% S) 15 17 13
360 / D Topný olej vysokosirný (> 1% S)   34 47 45
C + D CELKEM Topné oleje 49 64 58
370 Maziva a mazací oleje 163 167 150
375 Ropný asfalt a asfaltové směsi 488 530 469
  Ostatní vybrané ropné produkty CELKEM 1389 1695 1758
CELKEM PRODUKTY 8873 9696 9904

Za rok 2022 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun) tj. o 2,1 % více než v roce 2021 (index 102,1 %). Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %) a je 3x vyšší oproti automobilovému benzinu.

U automobilových benzinů za hodnocené období r. 2022 stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů (1592 tis. tun), tj. v meziročním srovnání o 5,1 % (index 105,1 %). U motorové nafty za hodnocené období r. 2022 vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litrů (5171 tis. tun), tj. nárůst v meziročním srovnání o 1,2 % (index 101,2 %).

Nejvýraznější propad poptávky automobilových pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 % v porovnání se stejným obdobím roku 2020. Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v únoru (+25 %) březnu (+51 % a dubnu (+28 %). U motorové nafty byly největší nárůsty za 1. čtvrtletí (+14 %), naopak v letních měsících byl pokles poptávky 8 %. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí, doprovázený nárůstem cen, zboží, služeb a poklesem kupní síly.

Více o vývoji spotřeby pohonných hmot v roce 2022 zde

Vývoj spotřeby BA a NM od ledna 2019 po měsících a průměr roku

Údaje ČSÚ v kt.

Graf vývoje spotřeby pohonných hmot od roku 1992