Těkavost benzinů a hodnocení těkavosti

Pro správný chod motoru je důležité, aby měl automobilový benzin vhodnou těkavost s ohledem na kalendářní období a venkovní teploty, které se v daném ročním období vyskytují. V obchodní a provozní praxi se tento požadavek řeší ve výrobě automobilových benzinů, které se vyrábí a prodávají se sezonními vlastnostmi. Souhrnná kvalita automobilových benzinů je definována českou evropskou normou ČSN EN 228, kde jsou definovány parametry těkavosti podle klimatu v oblasti spotřeby.

Definované hodnoty parametrů těkavosti se hodnotí tlakem par (tj. obsahem nízkovroucích podílů) a destilační zkouškou (zkouška hodnotí teplotní rozmezí v jakém destilují příslušné uhlovodíky).

Každá země v dané normě ČSN EN 228 a v dané klimatické oblasti má určeny těkavostní třídy vyjádřené ukazatelem tlak par DVPE v kPA. Jedná je pro letní období o třídu A (od 1.5. do 30.9 s tlakem par 45 až 60 kPa), pro zimní období o třídu D (od 1.11. do 31.3. s tlakem par 60 až 90 kPA ) a další třída C 1 je pro přechodné období (od 1.4. do 30.4 a od 1.10. do 31.10 s tlakem par 50 až 80 kPA). Prodejci automobilových benzinů jsou povinni benziny těchto tříd v daném období zajišťovat.

Tlak par se měří zkušební metodikou EN 13016-1 DVPE.

Dalším parametrem těkavosti je destilační zkouška, kterou vyjadřujeme předestilované objemy v % objemových při teplotách 70°C, 100°C a 150°C. Také tyto povinné parametry jsou definovány normou ĆSN EN 228 pro automobilové benziny. Destilační zkouška se provádí zkušební metodikou ČSN ISO 3405.

V ČR a v dalších zemích s podobnými klimatickými podmínkami se benzin v letní kvalitě vyznačuje menší těkavostí, tj. menší hodnotou tlaku par. V zimním období se pak vyznačuje větší těkavostí, tj. vyšší hodnotou tlaku par. Definované hodnoty destilační zkoušky pak ovlivňují start a chod motoru. Dodržovaná kvalita automobilových benzinů, promyšlená a definovaná těkavost v průběhu ročních období zajišťují, že společně se zavedením elektroniky, systémů vstřikování paliva a ekologické legislativy tak benzinový motor pracuje v té nejlepší kondici.

Pravidelné kontroly těchto parametrů těkavosti nezjišťují žádné závažné neshody. Za rok 2021 byly u členských firem ČAPPO všechny kontrolované vzorky automobilových benzinů bez závad. Kvalitu prodávaných pohonných hmot na čerpacích stanicích kontroluje ČOI v celém rozsahu normy ČSN EN 228 (tj. včetně tlaku par, destilační zkoušky, dalších ekologických i provozních parametrů). Výsledky monitoringu kvality jsou zveřejňovány na stránce Výsledky monitoringu jakosti.