Oktanová čísla v USA

Jednotlivé prodávané druhy automobilových benzinů prodávané v USA u čerpacích stanic jsou označovány čísly 81, 87 a 89. Můžeme vás ujistit, že co se týká oktanových hladin, americký sortiment automobilových benzinů není horší než evropský.

V USA je ale použit jiný způsob značení. Jedná se o index odolnosti proti klepání, Anti Knock Index, označovaný zkratkou AKI. Rozdíl proti evropským zemím je, že se nejedná o minimální hodnotu oktanového čísla výzkumnou metodou, tedy princip používaný v Evropě u názvů prodávaných druhů automobilových benzinů,  ale o minimální hodnotu průměru oktanových čísel motorovou metodou. Rozdíl výsledků těchto dvou metod je přibližně 8 až 10 jednotek. Takže benziny v USA by v podle evropského způsobu značení byly označovány oktanovými čísly přibližně 91/92, 94/95 a 97/99.

Oktanová čísla automobilových benzinů se běžně měří a charakterizují jako oktanové číslo výzkumnou metodou (OČVM) a jako oktanové číslo motorovou metodou (OČMM). Měření obou čísel se provádí na speciálním motoru CFR, ale za různých podmínek. Motorová metoda je přísnější, zkouší se při vyšších otáčkách motoru. Obě hodnoty jsou povinné při prodeji a jsou definovány evropskou, českou normou jakosti ČSN EN 228. Hodnota oktanového čísla výzkumnou metodou se pak uvádí v obchodním názvu prodávaného benzinu, často doplněná obchodním názvem.

Pro český i evropský trh pak platí tyto min. hodnoty:

  • Automobilové benziny kategorie Super mají oktanové číslo výzkumnou hodnotou minimálně 95.
  • Automobilové benziny kategorie Super plus mají oktanové číslo výzkumnou metodou minimálně 98. Do této kategorie patří i prémiové benziny s oktanovým číslem 100.