Výroční valná hromada ČAPPO 2023

Zpráva z jednání valné hromady ČAPPO dne 22. 6. 2023

Dne 22. června 2023 se konala výroční valná hromada České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), které se zúčastnilo všech 10 členských firem.

Valná hromada projednala a schválila: Výroční zprávu ČAPPO za rok 2022 (zveřejněna na webu ČAPPO v českém i anglickém jazyce), Účetní závěrku a výsledek hospodaření v roce 2022 a Zprávu představenstva ČAPPO o činnosti od řádné valné hromady v prosinci 2022.

Na valné hromadě byly zhodnoceny činnosti a výsledky roku 2022, a to zejména v oblasti prodejů pohonných hmot; počtu a velikostí čerpacích stanic členských firem a kvality motorových paliv, která je na čerpacích stanicích ČAPPO trvale na vynikající úrovni. Dále byla diskutována témata, jako např.  6. sankční balíček postupně zakazující dovoz ropy a ropných produktů z Ruska do EU; plnění RED III v dopravě; Green Deal; balíček Fit for 55 a jiné další oborové české a evropské legislativní akty. Pozornost byla také věnována i problematice vodíkových stanic a rozvíjející se elektromobilitě.

Dlouhodobé priority ČAPPO:

  • Trvale být garantem a referenčním bodem pro kvalitu pohonných hmot včetně alternativních paliv.
  • Trvale usilovat o transparentní a férové legislativní a konkurenční prostředí na trhu s pohonnými hmotami (ve spolupráci se státními a nestátními institucemi).
  • Trvale udržovat vysoké standardy bezpečnosti distribuce pohonných hmot a provozu čerpacích stanic pro zaměstnance a zákazníky.
  • Zajistit splnění snížení emisí skleníkových plynů o 6 % od roku 2021.
  • Trvale udržovat a zvyšovat kladný mediální obraz ČAPPO jako profesionální odborné instituce petrolejářského průmyslu a obchodu.

V závěru valné hromady proběhly volby představenstva pro dvouleté období od června 2023, které bylo zvoleno ve složení:

AGROFERT, a.s., ČEPRO, a.s., MOL Česká republika, s.r.o., ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Shell Czech Republic a.s.

Předsedou představenstva byla zvolena společnost ČEPRO, a.s., a místopředsedou společnost Shell Czech Republic, a.s.

Datum: 11. července 2023

Zdroj: ČAPPO