Ministerstvo průmyslu a obchodu: Od 1. ledna 2024 tankují motoristé z velké většiny motorové benziny specifikace E10

ČR aktivně přistupuje k plnění požadavků v rámci evropské legislativy podporující obnovitelné zdroje energie a uznává, že dekarbonizace ekonomiky je z dlouhodobého pohledu vhodným řešením nejen z pohledu eliminace klimatických změn, ale i z pohledu energetické bezpečnosti ve smyslu diverzifikace zdrojů. Z hlediska období do roku 2030 je však třeba konstatovat dominanci fosilních paliv pro úspěšný chod ekonomiky především v oblasti dopravy. Důležitými alternativními zdroji pro dekarbonizaci pohonných hmot vyrobených z ropy kromě využití elektrického pohonu a vodíku jsou biopaliva a syntetická paliva. Náročné cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů mohou být splněny mimo jiné efektivním využitím biopaliv s důrazem na pokročilá biopaliva. Jedním z významných příspěvků ke snížení emisí skleníkových plynů může být plošné nasazení motorových benzinů s vyšším obsahem kyslíkatých sloučenin, které spadají do specifikace E10.

Motorové benziny specifikace E10 jsou aktuálně dostupné v 19 zemích Evropy a jejich podíl na evropském trhu neustále stoupá od jejich zavedení v roce 2009. V 6 zemích EU představuje prodej benzinů E10 velkou většinu objemu motorových benzinů (nad 80 %), v dalších 5 zemích prodeje E10 přesahují nadpoloviční objem prodaných benzinů. Důležitým faktorem je skutečnost, že všechny sousední a další blízké země ve vztahu k ČR mají na svém trhu dostupné motorové benziny ve specifikaci E10 (Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko), některé z toho převažující většinou. Ze všech těchto důvodů zavádí hlavní dodavatelé na českém trhu (zejména ORLEN Unipetrol, ČEPRO, MOL a další) od počátku roku 2024 motorové benziny ve standardní kvalitě E10.

Velká většina vozového parku je s motorovým benzinem E10, který plně vyhovuje normě ČSN EN 228 (Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny), plně kompatibilní a přechod je pro pohonné agregáty zcela bezproblémový. Týká se to většiny automobilů (motorů) s datem výroby od roku 2000 a téměř všech vozidel vyrobených od roku 2005. Přesto mohou existovat výjimky a především starší vozy nemusí být plně kompatibilní. V takových případech je technické doporučení jednoznačné, používat nadále motorový benzin specifikace E5, který je nadále dostupný ve formě tzv. prémiových benzinů s oktanovým číslem 98 a vyšším nebo motorový benzin specifikace E10 rovněž ve formě tzv. prémiových benzinů s oktanovým číslem 98 a vyšším, kde je kyslíkatá složka přítomna především ve formě kyslíkaté chemické sloučeniny ETBE, která je kompatibilní i se staršími motory na rozdíl od potenciálně nekompatibilního biolihu.

Tato zpráva je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

Zde naleznete tiskovou zprávu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), která odkazuje na další informační zdroje k uvedené problematice.

Datum: 22. ledna 2024

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu