Tisková zpráva ČAPPO k zavedení automobilového benzínu E10

Rostoucí požadavky na snižování emisí v dopravě nutí výrobce k ekologicky vstřícným postupům při výrobě pohonných hmot

Česká republika plní od r. 2020 povinnost snižování emisí v dopravě o 6 %, a to zejména díky nákladnému úsilí členských firem ČAPPO a dalších dodavatelů pohonných hmot na tuzemský trh. Stále platí, že spotřeba energií v dopravě nejen v ČR, ale v celé EU je kryta více než z 90 % tradičními motorovými palivy, automobilovým benzínem a motorovou naftou a rozvoj užití ostatních alternativních energií nebo dopravních konceptů je oproti očekávání pomalejší.

Ve snaze pokračovat v cestě k povinnému snižování emisí skleníkových plynů v dopravě dojde v roce 2024 i v ČR k postupnému zavedení benzínu E 10. Ke stejnému kroku sahá v roce 2024 i Polsko, ostatně oba státy patří k posledním zemím EU, kde ještě E10 není plošně zavedeno, narozdíl od dalších sousedních států. V rámci celé EU se palivo E10 prodává i v zemích s ještě vyšším průměrným stářím vozového parku než je v ČR.

K zavedení dochází proto, že nároky na snižování emisí v sektoru dopravy ještě mnohonásobně porostou díky přijetí evropské směrnice RED III, která požaduje snížení emisí skleníkových plynů v dopravě o 14,5 % do roku 2030, tj. více než dvojnásobně než je skutečností dnes, nebo alternativně zajistit podíl obnovitelných paliv v dopravě v objemu minimálně 29 % a současně zajistit v celé ekonomice podíl obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě minimálně 42,5 %. Zavedením automobilového benzínu E10 také dojde k dalšímu snížení emisí v české dopravě až o 0,7 %. Motorový benzín E10 plně vyhovuje normě ČSN EN 228 (Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny). Tato norma stanovuje maximální obsah ethanolu do 10 objemových % a obsah kyslíku do 3,7 váhových %. Zejména v prémiových benzínech je často jako obnovitelná složka použita látka ethyl terc-butylether (ETBE). Benzín E10 lze tankovat téměř do všech benzínových automobilů vyrobených po roce 2005, kdy vstoupila v platnost norma Euro 4.

Při povinnosti dosažení ekologických cílů v dopravě je potřeba postupně zavádět všechny dostupné kroky a využít všech technologických možností při dodržení striktní technologické neutrality.  Motoristé najdou informace na čerpacích stanicích nebo na webu ČAPPO nebo na https://www.e10info.eu/cs/home-cestina/. V rámci postupného přechodu na automobilový benzín E10 dojde k přeznačení stojanů čerpacích stanic z označení čerpací pistole na stojanech „E5“ na „E10“. Benzín s označením E10 je bez jakýchkoli komplikací mísitelný s automobilovým benzínem s označením E5. Naprostá většina vozidel v ČR i EU je pro provoz na motorový benzín schválena. Bližší informace o celoevropské kompatibilitě tohoto paliva s automobily nebo jednostopými vozidly lze nalézt např. na stránkách European Automobile Manufacturers’ Association, (ACEA) Evropské sdružení výrobců automobilů, https://www.acea.auto/publication/e10-petrol-fuel-vehicle-compatibility-list-2021-update/ nebo také na https://www.dat.de/e10/.

Další technické podrobnosti je možné nalézt taktéž v informačních materiálech prodejců PHM nebo na jejich www stránkách a sociálních sítích.    

 

Datum: 11. prosince 2023

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO