Ropa jako nenahraditelná surovina

Ropa jako nenahraditelná surovina

Ropa zůstává důležitou energetickou komoditou a strategicky nenahraditelnou chemickou surovinou. Je součástí světového energetického mixu, a proto musí i petrolejáři v 21. století plnit globální poptávku zodpovědným způsobem.

Poptávka je jak po automobilových, tak i po leteckých palivech, petrochemických produktech a řadě dalších výrobků vyráběných z ropy, jako jsou mazací oleje, plastická maziva, asfalty, síra, topné oleje, agrochemikálie a dalších.

Tento obor je zařazen do kritické infrastruktury a jeho význam pro chod ekonomiky je klíčový od zdrojů a přepravy ropy, přes technologie zpracování na pohonné látky, petrochemii, logistické systémy produktovodní přepravy, skladových terminálů až po prodej koncovým zákazníkům na čerpacích stanicích.

S ohledem na chemické složení ropy, používané složité technologie zpracování na široké portfolio výrobků pro různá odvětví a strukturu jejich spotřeby, dále složení dopravních parků s převahou spalovacích motorů, musíme s ropou jako chemickou, energetickou, a tedy i strategickou komoditou, počítat i ve „Vizi do roku 2050“.

V Evropě máme ropu Brent, směs 15 druhů severomořských lehkých rop, která vstupuje do 2/3 evropských rafinerií. V USA je to ropa WTI, směs lehkých západotexaských rop. V USA a Kanadě ropa z ropných břidlic a písků a dále ropy Dubai (Asie, část Afriky, Arabské státy).

Petrolejářský průmysl v České republice

Zpracování ropy 8 mil. tun (97 % import ropy)
Tuzemské zdroje ropy Moravské naftové doly  (150 – 200 tis. tun)
Rozloha  78 886 km2
Počet obyvatel 10, 6 mil.
Počet veřejných čerpacích stanic 4000 (tzn. každých 14 km veřejná ČS)
Spotřeba ropy na obyvatele 755 t/ 1000 obyvatel
Dovoz ropy do ČR Ropovod Družba 52 %, ropovod IKL 48 %
Zpracování v rafineriích Unipetrol a.s. Litvínov 5000 tis. tun, Kralupy 3000 tis. tun

 Dovoz ropy probíhá v souladu s potřebami rafinerií a množstvím odbytu rafinérských produktů.

Budoucnost ropy

Ropa je surovina bez které dnešní svět nemůže existovat. Její spotřeba roste, je odhadovaná na 98 až 100 mil. barelů denně. Zásoby ropy jsou prokázané na 50 let, odhadované na 100 let. Poptávka po ropě bude kulminovat ve 30. a 40. letech tohoto století, neboť v chemickém zpracování je nenahraditelná. V roce 2030 se očekává spotřeba ropy 110 mil. barelů denně a do roku 2040 bude většinový podíl energie v dopravě pocházet právě z ropy (kap. paliva s určitým podílem biosložek). V delší perspektivě do roku 2050 je nutné počítat s více druhy pohonů.

Nástup alternativ je jistý, ale bude pozvolný.

Podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv poroste. Je ale potřeba uvážlivě definovat stabilní, jednotící a reálnou politiku jejich rozvoje, která bude:

  • akcentovat pravděpodobný technický vývoj pohonů automobilů
  • respektovat stav vozového parku a trendy jeho vývoje v ČR i možnosti rozvoje infrastruktury
  • obnovitelné zdroje energií k pohonu se musí rozdělit mezi všechny dodavatele těchto energií při udržení konkurenceschopnosti
  • podpora rozvoje musí odpovídat podmínkám, zájmům, možnostem a zdrojům ČR a splňovat požadavky EU v postačující míře

Důležité faktory ceny ropy

Důležitými faktory ceny ropy jsou její zdroje, vývoj poptávky, náklady na těžbu ropy, ale také politická a ekonomická situace v oblastech s významnými zdroji ropy. Dále pak sociální jistoty, nebezpečí vojenských konfliktů, napadání zpracovatelských objektů a transportních cest (rafinerie, tankery, ropovody).

Dalšími faktory jsou vývoj ekonomiky (HDP, odvětví náročná na spotřebu autobenzinů, leteckých paliv, motorové nafty), průmyslová odvětví (plasty, oleje), mimořádné klimatické vlivy (povodně, hurikány), celosvětové epidemie, ekologie, alternativy, obnovitelné zdroje a emise.

Cenu ovlivňuje i kvalita ropy z pohledu složení a obsahu síry se zřetelem na technologie zpracování v rafinerii. V mezinárodním obchodě je to klasifikace podle API, která vyjadřuje hustotu. Čím vyšší °API, tím je ropa cennější.