LPG a BIO LPG

LPG (z angličtiny Liquified Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo do spalovacích spotřebičů a vozidel. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

Zkapalněné ropné plyny používané jako motor jsou směsi zkapalněných uhlovodíků tvořené propanem a butanem, tedy nasycenými uhlovodíky C 3 a C 4. Poměr v obsahu propanu a butanu se mění v závislosti na ročním období. V letním období obsahuje LPG 40 % propanu a v zimním období 60 % propanu. Kvalita je definována českou, evropskou normou ČSN EN 589.

Vybrané jakostní parametry jako je: Oktanové číslo motorovou metodou, obsah sirovodíku, obsah dienů, obsah síry, obsah vody.

Vedle tohoto paliva existují podobné výrobky jejichž vlastnosti jsou definovány pod názvem topné plyny (ČSN 656481). Tyto zkapalněné topné plyny mají méně přísné požadavky na složení a čistotu než LPG pro motory, takže topné plyny nejsou vhodné pro tento účel.

Bio LPG

Bio LPG jako alternativní zdroj pohonu spalovacích motorů je z pohledu obnovitelných zdrojů a uhlíkové stopy emisně čistější varianta klasického LPG. Chemicky je úplně identické s běžným LPG, tedy se stejným složením a při jeho použití není potřeba provádět na vozidle žádné úpravy. Obě tyto složky se dají libovolně mísit nebo zaměňovat.

Bio LPG vzniká jako vedlejší produkt při výrobě hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO) nebo bio ethanolu. Dalším zdrojem využívaným pro bio LPG jsou organické zbytky nebo cukrová třtina používaná pro výrobu bio ethanolu.  Novou surovinovou základnou, která se testuje, může být odpadní celulóza nebo směsný odpad. Z hlediska uhlíkové stopy je bio LPG o 60 % šetrnější k životnímu prostředí než běžné LPG.

Z pohledu celoživotního cyklu hodnoceného paliva (LPG a Bio LPG), jehož výsledkem je kolik se vyprodukuje CO2 pro získání energie jednoho MJ (gCO2ekv/ MJ), vykazuje v případě LPG 73,6 g CO2ekv/ MJ a v případě Bio LPG 12 až 18 g /CO2ekv/MJ. Uvedené srovnání hodnot uhlíkových emisí potvrzuje, že bio LPG je šetrnější a bude přispívat k ekologizaci paliv a vyšší využívání obnovitelných zdrojů v dopravě.