CNG a BIO CNG

Zkratka CNG pochází z termínu Compressed Natural Gas, tedy stlačený přírodní (zemní) plyn. Zdrojem pro CNG je běžný zemní plyn z rozvodné sítě, který je k čerpací stanici přiveden standardním plynovým potrubím. Pro tankování do vozidla je kompresorovou jednotkou stlačen na cca 250 bar a tím se z něj stává CNG. K vlastnímu výdeji je zapotřebí speciálního výdejního stojanu, který je velmi podobný stojanu na benzin nebo motorovou naftu. CNG má obecně vyšší energetickou hustotu na kg než jiná běžná paliva. Výhodou pro CNG vozidla je, že se v nich používají jen mírně upravené benzinové motory, ve kterých ovšem CNG dosahuje vyšší energetické účinnosti, a to i díky vysokému  oktanovému číslu, které se blíží hodnotě 130. 

BIO CNG je obnovitelný zdroj, složením a způsobem použití je v podstatě totožný s CNG. Na rozdíl od CNG se ovšem vyrábí z odpadů, které jsou biologickým zdrojem metanu (hnůj, kejda, případně jiná biomasa). K výrobě slouží speciální stanice, v ČR převážně umístěné v zemědělských podnicích. Po vyčištění je BIO CNG  buď distribuován do běžné sítě zemního plynu, nebo je po stlačení na vysoký tlak využíván v plnících stanicích pro motorová vozidla stejným způsobem jako CNG.