AdBlue

Ad Blue je velmi čistý roztok 32,5% syntetické močoviny v demineralizované vodě, který zajištuje snižování oxidů dusíku ve výfukových plynech. Kapalina Ad blue je automaticky vstřikována do výfukového potrubí, v němž probíhá selektivní katalytická redukce, která rozkládá oxidy dusíku na vodu a neškodný dusík. Členské firmy ČAPPO mají v nabídce prodej této ekologické kapaliny na svých čerpacích stanicích formou stojanové technologie i v drobném balení.

AdBlue se nevyhnutelně stává standardem v sortimentu čerpacích stanic. Přestože lze močovinu doplnit v autoservisu, hlavním prodejním místem jsou jednoznačně čerpací stanice. Zde lze prodej AdBlue zajistit jednoduše prostřednictvím balení v plastových kanystrech. Doplňování z kanystru je ale pro řidiče značně nekomfortní a navíc hrozí potřísnění okolí plnicího hrdla. Je třeba si uvědomit, že močovina způsobuje na kovových dílech extrémně intenzívní korozi! Navíc plnění z dvacetilitrového balení představuje pro některé jedince fyzicky náročný úkon.

Proto přibývá čerpacích stanic, kde lze AdBlue tankovat přímo ze stojanu. Hlavním důvodem není pouze zajištění komfortu pro zákazníky, ale prostá ekonomika. Z pohledu motoristy je rozhodování o místě nákupu AdBlue naprosto jasné: prodejní cena za jeden litr kapaliny prostřednictvím výdejního stojanu podstatně nižší ve srovnání s cenami AdBlue baleného do plastových kanystrů. Investice do tankování AdBlue přináší prodejcům u čerpacích stanic hned několik výhod – vyšší marži za litr, jednoduchou distribuci a skladování a žádné problémy s likvidací použitých balení. K tomu je v současnosti potřeba připočíst i silnou zákaznickou preferenci právě těch čerpacích stanic, kde je možno AdBlue pohodlně natankovat.

Na základě požadavku velkých kamionových firem, SAP a Škoda Auto, ČAPPO v roce 2018 jako první zveřejnila na svých webových stránkách aktuální seznam čerpacích stanic členských firem, kde je možno AdBlue tankovat z výdejního stojanu. Tento seznam se pravidelně dvakrát ročně aktualizuje.

AdBlue pomůže udržet dieselové motory na scéně

Systém selektivní katalytické redukce SCR společně s vodným roztokem močoviny AdBlue jsou řešením snižování emisí v dopravě. V době sílícího odporu vůči dieselům jsou významným faktorem pro udržení vznětových motorů na scéně. AdBlue se nevyhnutelně stává standardem v nabídce čerpacích stanic, pro které je již dnes velmi zajímavou obchodní příležitostí, navíc s významným rozvojovým potenciálem.

Stále silnější tlak na snižování emisí

Stále přísnější emisní normy nutí výrobce automobilů vyvíjet nová ekologicky šetrnější vozidla a petrolejářský průmysl musí neustále reagovat na požadavky automobilových producentů a promítat je do stále vyšší kvality pohonných hmot. V současnosti se soustřeďuje tlak legislativy především na omezovaní emisí z dieselových motorů.

Zavedení emisní normy Euro 6 od září 2014 přineslo vznětovým motorům další razantní snížení emisí oxidů dusíku o 80%. Řešením je technologie úpravy výfukových plynů - selektivní katalytická redukce (SCR). Ta umožňuje prostřednictvím vodného roztoku syntetické močoviny AdBlue významně snížit škodlivé emise oxidů dusíku ve výfukových plynech dieselových motorů. Z výfuku pak odchází neškodná vodní pára a dusík.

V důsledku stálého zpřísňování předpisů musí výrobci zajistit snižování emisí pomocí technologie SCR kromě nákladních vozidel také v případě výkonnějších dieselů osobních vozidel s objemem motoru nad nad 1,6 l. V současnosti řada automobilek proto zvažuje či přímo plánuje ukončení výroby nízkoobjemových dieselů. U silnějších motorů využívají pak technologii SCR. 

Využití AdBlue i v osobních vozech má budoucnost

Automobilový průmysl investoval do vývoje dieselů velké finanční prostředky a i přes nástup podporovaných alternativ budou dieselové verze pohonů s technologií SCR tvořit značnou část portfolia prodávaných vozů. Dnes je SCR montován do všech turbodieselů Volkswagen, vybraných motorů AUDI a PSA (Citroen/Peugeot), Škoda technologii SCR osazuje do některých verzí - např. čtyřkolka 2.0TDI nebo u modelových řad YETI či ekoGreenline. Technologii SCR u silnějších motorů využívají i značky BMW, Jeep, Opel. „Dieselový motor vybavený účinným systémem filtrace pevných částic a systémem SCR může být nadále velmi ekologicky zajímavým řešením pohonu vozidel. Vzhledem k ceně se však hodí do větších a dražších vozů,“ uvádí Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů, a dodává, že v příštích letech lze očekávat nárůst podílu dieselových motorů vybavených SCR, otázkou však je, jak velké bude procentuální zastoupení dieselů v Evropě u osobních vozů. „Pochopitelně musíme počítat se zvýšenými náklady na výrobu a údržbu tohoto systému, což se může projevit v ceně vozu a nákladech na servis. Dosavadní praxe však ukazuje, že tyto náklady nejsou nikterak pro provozovatele vozidel zásadní,“ uzavírá Josef Pokorný.

Nezanedbatelný obchodní potenciál

AdBlue znamená pro provozovatele čerpacích stanic již dnes velmi zajímavou obchodní příležitost navíc s významným rozvojovým potenciálem.

V ČR tvoří podíl nafty na celkové spotřebě pohonných hmot více jak 70%. Vysoký podíl  především důsledkem prakticky 100% dieselizace nákladního vozového parku a také polohou ve středu Evropy, jako tranzitní země kdy je podíl spotřeby nafty zvyšován mezinárodní kamionovou dopravou. V segmentu osobních vozidel v Česku je oproti Evropě podíl dieselů v podnikatelské sféře i u občanů.

Současný kamion o hmotnosti 40 tun spotřebuje na 100 km cca 30 litrů nafty a k tomu spotřebuje od 1 do 2,5 litrů kapaliny AdBlue. Nádrž na AdBlue u nákladních vozidel může pojmout až 90 litrů, což to vystačí na 4000 až 9000 km.

U osobních vozidel je pochopitelně nádrž menší od 8 do 30 litrů a spotřeba AdBlue se běžně pohybuje kolem 0,8 - 1,2 litru na 1000 kilometrů. Automobily mají různé výstražné systémy pro případ, že systém SCR vysadí například při úplném spotřebování AdBlue. Kromě toho, že se zobrazí na palubním panelu varování zpravidla nastoupí různá omezení (např. rychlosti až po zablokování spuštění motoru). To řidiče vede k preventivnímu pravidelnému doplňování provozní zásoby.

Celková spotřeba AdBlue v roce 2013 v Evropě dosáhla 2 mld. litrů a podle mezinárodní prognozy pro rok 2025 je odhad 6 mld.litrů. Odhaduje se, že z toho 3,7 mld spotřebuje nákladní kamionová doprava a 2,8 mld. litrů pak provoz vznětových motorů osobních vozidel. 

Standardní produkt v sortimentu čepracích stanic

AdBlue se nevyhnutelně stává standardem v sortimentu čerpacích stanic. Přestože lze močovinu doplnit v autoservisu, hlavním prodejním místem je dnes jednoznačně čerpací stanice.
Zde lze prodej AdBlue zajistit jednoduše prostřednictvím balení v plastových kanystrech. 

Doplňování z kanystru je ale pro řidiče značně diskomfortní a navíc hrozí potřísnění okolí plnicího hrdla. Je třeba si uvědomit, že močovina způsobuje na kovových dílech extrémně intenzívní korozi! Navíc plnění z dvacetilitrového balení představuje pro některé jedince fyzicky náročný úkon. 

Proto přibývá čerpacích stanic, kde lze AdBlue tankovat přímo ze stojanu. Hlavním důvodem není pouze zajištění komfortu pro zákazníky, ale prostá ekonomika. Z pohledu motoristy je rozhodování o místě nákupu AdBlue naprosto jasné: prodejní cena za jeden litr kapaliny prostřednictvím výdejního stojanu podstatně nižší ve srovnání s cenami AdBlue baleného do plastových kanystrů.
Investice do tankování AdBlue přináší prodejcům u čerpacích stanic hned několik výhod – vyšší marži za litr, jednoduchou distribuci a skladování a žádné problémy s likvidací použitých balení. K tomu je v současnosti potřeba připočíst i silnou zákaznickou preferenci právě těch čerpacích stanic, kde je možno AdBlue tankovat. 

Na internetu zatím není k dispozici žádný komplexní seznam čerpacích stanic nabízejících AdBlue ze stojanu. O tom svědčí i požadavek velkých kamionových firem směrovaný na Českou asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu, aby zveřejnila na svém webu aktuální seznam čerpacích stanic členských firem, kde je možno AdBlue tankovat z výdejního stojanu.

Skladování a distribuce AdBlue má svá úskalí

Zavedení tankování na stávající čerpací stanice není nikterak technicky náročné, distribuční firmy totiž nabízejí mobilní kontejnery se zabudovanou výdejní technologií. Komplet lze jednoduše umístit do výdejního prostoru zpravidla za refýž s výdejem nafty pro nákladní vozidla. Řada čerpacích stanic ale prochází po dvacetiletém provozu modernizací, zde se vyplatí umístění výdejního stojanu přímo na refýž a pro skladování použit podzemní zásobník, který zaručí skladování močoviny při celoročně ustálených teplotách bez nutnosti temperace.

Kapalinu Ad blue je nutné skladovat při teplotách od -5°C do +25°C na vhodném, chráněném místě v zásobníku. V drobném balení je potřeba chránit před znečištěním a mimo přímé slunce. Je krajně nevhodné nabízet balené AdBlue v kanystrech před prodejnou společně s kapalinou do ostřikovačů.

Při teplotách pod -11°C AdBlue zamrzá. Naopak při teplotách nad 25°C startuje postupný rozklad močoviny, což se projevuje zesilujícím čpavkovým zápachem. Při každé manipulaci s AdBlue je třeba v celém distribučním řetězci dodržovat čistotu. Proces stáčení do skladovací nádrže je kritickým bodem. Použití nevhodného postupu může vést ke kontaminaci roztoku, které může vést k poškození systému SCR. 

Selektivní katalytická redukce

Selektivní katalytická redukce (Selective Catalytic Reduction, SCR) umožňuje výrazně snížit škodlivé emise oxidů dusíku (NOx) u dieselových motorů. Před katalyzátor výfukových plynů je vstřikována kapalina s obchodním názvem AdBlue, díky které vozidlo ve výfukových plynech vypouští převážně vodní páru a dusík. AdBlue je vodný roztok močoviny, který se skládá ze 32,5 % z technicky čisté močoviny a ze 67,5 % z demineralizované vody. Využití močoviny k redukci oxidů dusíku však není žádnou novinkou. První automobily vybavené technologií SCR katalizátoru se dostaly na trh v roce 2006. V roce 2013 pak začala AdBlue využívat většina středních a těžkých nákladních automobilů.