Zákon o ochraně ovzduší

Gesce:

Ministerstvo životního prostředí

Stav projednání:

Zákon projednáván Sněmovnou (Sněmovní tisk 13)

Anotace / stanovisko ČAPPO:

Transpozice novelizovaných směrnic EU: možnost zohlednit dvojnásobně množství některých biopaliv (biopaliva z použitého kuchyňského oleje, kafilerních tuků a pokročilá biopaliva), ustanovení o zohlednění CNG, LPG .... do emisní povinnosti na základě smlouvy o společném plnění povinnosti, možnost využít snížení emisí z těžby, pokuta 10 Kč za kg neušetřeného CO2

Sbírka zákonů:

152/2017