Vyhláška o jakosti PHM

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách je prováděcí vyhláškou k zákonu o pohonných hmotách a stanovuje zejména požadavky na jejich jakost a její sledování a upřesňuje strukturu údajů pro každoroční zprávu prodejích pohonných hmot a elektřiny. Vyhláška je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu o od 1 ledna 2021 v plném rozsahu nahradila vyhlášku 133/2010 Sb. (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot).

Gesce:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stav projednání:

Schváleno

Sbírka zákonů:

212/2020

Účinnost:

1. 1. 2021