Trh PHM - Čerpací stanice

Přehled o celkovém počtu evidovaných čerpacích stanic v rozdělení na veřejné, výdejní jednotky, s vymezeným přístupem a prodejem v členění na stavby a zařízení k 2. 5. 2022 je uveden v následující tabulce:

  17. 2. 2020 9. 4. 2021 3. 1. 2022 2. 5. 2022
Čerpací stanice celkem 7 094 7 605 7 633 7 643
    veřejné 4 008 3 991 3 978 3 965
       ČS standardní 2 837 2 843 2 848 2 847
       ČS MN 451 408 381 372 
       pouze LPG 529 533 531 528
       pouze CNG 169 186 198 199
       ostatní ČS 22 21 20 19
 s vymezeným     přístupem 703 734 758 765
 neveřejné 2 383 2 880 2 897 2 913

Oproti stavu k 3. 1. 2022 se celkový počet ČS evidovaných k 2. 5. 2022 zvýšil o 10 ČS. Ve stavu evidence je zahrnuto 184 ČS, u kterých bylo ohlášeno a dosud trvá přerušení provozu. Počet evidovaných veřejných stanic se snížil o 13, počet neveřejných stanic (výdejních jednotek) se zvýšil o 16 a počet čerpacích stanic s vymezeným přístupem se zvýšil o 7.

Nově zprovozněno a zaevidováno bylo celkem 22 čerpacích stanic, naopak odhlášeno resp. z evidence vyjmuto bylo celkem 28 stanic. Celkový podíl ČS deklarovaných jako stavby zůstal na úrovni 82 %, u veřejných ČS podíl staveb zůstal na úrovni 98,6 %. Při interpretaci údaje o celkovém počtu ČS je nutno brát v úvahu skutečnost, že novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2020 uzákonila povinnost evidence i pro neveřejné výdejní jednotky, což znamenalo během roku 2020 skokový nárůst jejich počtu v evidenci. V roce 2021 tento efekt již z větší části pominul a změny počtů jednotlivých typů ČS v evidenci se ustálily. Stále také platí, že evidence ČS je vytvářena podle vlastníků ČS (vlastník, lokalita ČS). Z tohoto důvodu tak v řadě případů, a to zvláště u veřejných ČS LPG (PS CNG) umístěných v areálech standardních ČS PHM jiných vlastníků, dochází k tomu, že na jedné lokalitě mohou být evidovány dvě ČS, přitom obsluha ČS je zpravidla jedna pro celý areál. S výhledem na další rozšiřování sítě přidružených čerpacích stanic LPG a přidružených plnících stanic CNG příp. LNG, kde vlastníky a provozovateli jsou většinou společnosti specializované na tento produkt, předpokládáme, že počet těchto případů ještě dále poroste.

Data jsou z údajů: MPO, Český plynárenský svaz