Stav vozového parku v ČR

Průměrné stáří se zvýšilo ve všech kategoriích vozidel. Na konci roku 2023 dosáhlo u osobních automobilů 16,2 roku a celkem u všech motorových vozidel 19,2 roku. Výraznější stárnutí vozového parku způsobují jak nižší prodeje nových vozů, tak dovoz ojetých s vysokým průměrným stářím. Vliv má i nízký počet vyřazovaných přestárlých vozidel.
Tento stav se dlouhodobě negativně podílí na počtu těžce zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách i na ekologii silničního provozu.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
1.Q 2024 Rok 6 630 613 637 919 21 674 190 183 1 333 581 214 573 9 028 543
Dif. 32 775 2 912 -42 1 813 7 465 1 628 46 551
Stáří 16,3 14,6 15,1 18,5 34,6 32,7 19,3
2023 Rok 6 597 838 635 007 21 716 188 370 1 326 116 212 945 8 981 992
Dif. 172 421 14 815 488 1 335 38 368 6 853 234 280
Stáří 16,2 14,6 15,0 18,4 34,5 32,7 19,2
2022 Rok 6 425 417 620 192 21 228 187 035 1 287 748 206 092 8 747 712
Dif. 132 292 9 787 739 130 38 493 7 742 189 183
Stáří 15,9 14,2 14,7 18,2 34,2 32,6 18,9
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do dubna 2024

Registrace nových osobních automobilů za první čtyři měsíce r. 2024 ukazují na meziroční nárůst 3,2 %. V dubnu dosáhlo toto zvýšení 6,3 %. V dubnu bylo zaznamenáno historicky nejvíce prodaných motocyklů za tento měsíc. Podobného absolutního rekordu dosáhly i lehké užitkové automobily (v porovnatelném období od roku 2008). V pořadí nejprodávanějších značek OA se v dubnu historicky poprvé na druhé místo za značku Škoda posunula Toyota, která figuruje na druhém místě i u kategorie lehkých užitkových vozidel N1 (a to i za 1-4/2024). Registrace čistě elektrických OA vzrostly v dubnu o 23,8 %, hybridní vozy zaznamenaly nárůst o 55,5 %. Podíl OA se vznětovým motorem v dubnu rovněž mírně vzrostl, na 26,23 %. I všechny ostatní kategorie vozidel vykázaly v dubnu meziroční nárůst.
Registrace dovážených ojetých OA v období 1‑4/2024 meziročně klesly o 9,2 %, v samotném měsíci dubnu byly nižší pouze o 0,8 %, průměrné stáří je nadále vysoké, dosahuje 10,4 roku.

V období 1‑4/2024 bylo v ČR registrováno celkem 77 151 nových osobních automobilů, 7915 lehkých užitkových automobilů, 326 autobusů, 3 076 nákladních vozidel, 9 190 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 74 770 osobních automobilů, 6 776 lehkých užitkových automobilů, 167 autobusů, 3 459 nákladních vozidel a 8 110 motocyklů.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2024 39 890 16 134 197 1 527 3 732 14 973 698 77 151 3,2%
51,7% 20,9% 0,3% 2,0% 4,8% 19,4% 0,9%  
2023 40 883 16 909 117 1 218 3 482 10 961 1 200 74 770  
54,7% 22,6% 0,2% 1,6% 4,7% 14,7% 1,6%  
LUV 2024 509 7 085 26 8 102 0 185 7 915 16,8%
6,4% 89,5% 0,3% 0,1% 1,3% 0,0% 2,3%  
2023 352 6 047 3 15 101 1 257 6 776  
5,2% 89,2% 0,0% 0,2% 1,5% 0,0% 3,8%  
BUS 2024 0 288 28 0 2 0 8 326 95,2%
0,0% 88,3% 8,6% 0,0% 0,6% 0,0% 2,5%  
2023 0 147 0 0 2 8 10 167  
0,0% 88,0% 0,0% 0,0% 1,2% 4,8% 6,0%  
NA 2024 0 2 764 1 0 4 0 307 3 076 -11,1%
0,0% 89,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 10,0%  
2023 0 3 200 6 0 3 0 250 3 459  
0,0% 92,5% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 7,2%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů