Stav vozového parku v ČR

Průměrné stáří se zvýšilo ve všech kategoriích vozidel. Na konci září dosáhlo u osobních automobilů 15,83 roku a celkem u všech motorových vozidel 18,84 roku. Výraznější stárnutí vozového parku způsobují jak nižší prodeje nových vozů, tak dovoz ojetých s vysokým průměrným stářím. Vliv má i nízký počet vyřazovaných přestárlých vozidel.
Tento stav se dlouhodobě negativně podílí na počtu těžce zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách i na ekologii silničního provozu.
Počet osobních automobilů v registru vozidel se za třetí kvartál zvýšil o 31 387 na 6 398 041 ks. Celkový vozový park se rozrostl na 8 717 353 vozidel, přičemž u nákladních automobilů a autobusů došlo k mírnému poklesu.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
3Q/2022 Rok 6 398 041 618 356 21 428 190 305 1 284 823 204 582 8 717 535
Dif. 104 916 7 951 939 3 400 6 232 159 006 159 006
Stáří 15,8 14,1 14,7 18,2 34,0 32,6 18,8
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do října 2022

V říjnu bylo registrováno 16 283 osobních automobilů, což je sice ve srovnání s loňskem, kdy došlo ke značnému propadu, nárůst o 28%, ale registrace nedosáhly ani úrovně roku 2020 a oproti roku 2019 jsou nižší o 8,3%. Počet registrovaných elektrických vozidel v říjnu meziročně stoupl o 46%. Z ostatních kategorií zaznamenaly v říjnu meziroční pokles lehké užitkové vozy a autobusy, nákladní automobily a motocykly vzrostly.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2022 90 848 35 373 727 3 214 5 936 20 005 4 021 160 124 -8,2%
56,7% 22,1% 0,5% 2,0% 3,7% 12,5% 2,5%  
2021 105 941 40 781 648 1 757 5 234 15 545 4 583 174 489  
60,7% 23,4% 0,4% 1,0% 3,0% 8,9% 2,6%  
LUV 2022 672 12 415 19 15 90 2 538 13 751 -12,9%
4,9% 90,3% 0,1% 0,1% 0,7% 0,0% 3,9%  
2021 669 14 031 365 2 78 1 643 15 789  
4,2% 88,9% 2,3% 0,0% 0,5% 0,0% 4,1%  
BUS 2022 0 919 28 0 33 2 39 1 021 22,9%
0,0% 90,0% 2,7% 0,0% 3,2% 0,2% 3,8%  
2021 0 736 47 0 2 4 42 831  
0,0% 88,6% 5,7% 0,0% 0,2% 0,5% 5,1%  
NA 2022 0 6 387 41 0 3 0 739 7 170 4,0%
0,0% 89,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 10,3%  
2021 0 6 105 62 0 1 2 727 6 897  
0,0% 88,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů