Stav vozového parku v ČR

Registrace nových vozidel vykázaly v prvním pololetí stabilní růst. U osobních automobilů o plných 16,8 % a projevilo se tak i zlepšení dodávek nových vozů. Každé čtvrté prodané vozidlo nadále připadá na soukromé osoby. Pokračuje nárůst podílu automobilů s alternativním pohonem, registrace vozidel s čistě elektrickým pohonem vzrostly o 56 %. Dovoz ojetých osobních automobilů poklesl o 8,9 %, nicméně téměř čtvrtinu tvoří vozy starší 15 let. Registrace motocyklů v měsíci červnu dosáhly nejvyššího počtu od r. 2008.

V období 1‑6/2023 bylo v ČR registrováno celkem 115 548 nových osobních automobilů, 10 726 lehkých užitkových automobilů, 306 autobusů, 5 250 nákladních vozidel, 15 459 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 98 916 osobních automobilů, 8 841 lehkých užitkových automobilů, 886 autobusů, 4 487 nákladních vozidel a 15 178 motocyklů.

Česká republika si tak nadále drží nelichotivou pozici mezi zeměmi Evropské unie, starší vozový park než u nás mají už jen v Estonsku (16,8 roku) a Řecku (17,0 roku).  Přitom průměrný věk v zemích EU je 12 let, vůbec nejmladší vozový park mají Lucembursku (7,6 roku), Dánsku (8,5 roku) a Rakousku (8,7 roku) a sousední Slovensko je na hodnotě 14,3 roku.

Český vozový park osobních automobilů za posledních 10 let zestárl o 2,22 roku a alarmující je fakt, že stárnutí nabírá na rychlosti. Svůj podíl na tom má stáří ojetých vozů dovážených ze zahraničí. Jen v loňském roce tvořily osobní automobily starší 10 let celkem 52,61 % všech dovezených aut a vozy starší 15 let se na dovozu podílely 23,77 %.

Stárnoucí vozový park má přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích a tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách a v neposlední řadě také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší.

    OA LUV BUS NA L T Celkem
2Q/2023 Rok 6 527 290 628 303 21 481 190 894 1 312 464 209 869 8 890 301
Dif. 101 873 8 111 253 3 859 24 716 3 777 142 589
Stáří 16,1 14,4 15,0 18,3 34,2 32,6 19,1
2022 Rok 6 425 417 620 192 21 228 187 035 1 287 748 206 092 8 747 712
Dif. 132 292 9 787 739 130 38 493 7 742 189 183
Stáří 15,9 14,2 14,7 18,2 34,2 32,6 18,9
2021 Rok 6 293 125 610 405 20 489 186 905 1 249 255 198 350 8 558 529
Dif. 163 251 13 924 828 1 303 34 669 7 237 221 212
Stáří 15,6 13,8 14,7 17,9 34 32,7 18,6
2020 Rok 6 129 874 596 481 19 661 185 602 1 214 586 191 113 8 337 317
Dif. 140 336 9 295 -2 044 -1 279 34 265 4 485 185 058
Stáří 15,3 13,4 14,6 17,6 33,7 32,7 18,3
2019 Rok 5 989 538 587 186 21 705 186 881 1 180 321 186 628 8 152 259
Dif. 187 017 12 464 262 -602 32 350 5 067 236 558
Stáří 14,9 12,9 14,5 17,2 33,3 32,4 17,9
2018 Rok 5 802 521 574 722 21 443 187 483 1 147 971 181 561 7 915 701
Dif. 209 783 13 457 619 1 479 30 462 4 104 259 904
Stáří 14,8 12,5 14,5 17 33,1 32,2 17,7
2017 Rok 5 592 738 561 265 20 824 186 004 1 117 509 177 457 7 655 797
Dif. 224 077 14 231 600 2 444 28 126 4 493 273 971
Stáří 14,6 12,1 14,5 16,8 32,8 31,9 17,5
2016 Rok 5 368 661 547 034 20 224 183 560 1 089 383 172 964 7 381 826
Dif. 210 145 16 251 258 3 125 29 870 2 992 262 641
Stáří 14,5 11,7 14,2 16,7 32,5 31,6 17,6

Registrace nových vozidel dle paliva do srpna 2023

Srpnové registrace osobních vozů byly letos o 12 % vyšší než v minulých třech letech, ale přesto dosáhly jen úrovně roku 2015.

18 718 osobních automobilů sice znamená meziroční nárůst, ale v předcovidovém období dosahovaly registrace v srpnu 21 až 27 tisíc kusů. Dodávky nových vozů se již výrazně stabilizovaly, u některých značek a modelů však problémy s dodacími lhůtami přetrvávají. Elektrických osobních vozů se v srpnu registrovalo 1 131 ks, z toho 589 plně bateriových a 542 plug-in hybridů. Rekordní registrace zaznamenaly velké nákladní automobily, z nichž 1 ks byl plně elektrický.

V období 1‑8/2023 bylo v ČR registrováno celkem 150 356 nových osobních automobilů, 13 940 lehkých užitkových automobilů, 492 autobusů, 7 316 nákladních vozidel, 21 259 motocyklů. Za stejné období minulého roku to bylo 128 945 osobních automobilů, 11 229 lehkých užitkových automobilů, 947 autobusů, 5 702 nákladních vozidel a 20 866 motocyklů. Celkově letos registrace nových osobních automobilů vzrostly oproti 1‑8/2022 o 16,60% (z 128 945 ks na 150 356 ks, tj. o 21411 ks). V srpnu vzrostly meziročně o 12,89%.

    BA* NM* CNG LPG Elektro** Hybridy Nezař. celkem meziročně
OA 2023 81 633 34 262 362 2 251 7 702 22 026 2 120 150 356 16,6%
54,3% 22,8% 0,2% 1,5% 5,1% 14,6% 1,4%  
2022 73 302 27 858 631 2 779 4 674 16 361 3 340 128 945  
56,8% 21,6% 0,5% 2,2% 3,6% 12,7% 2,6%  
LUV 2023 777 12 403 5 46 223 1 485 13 940 24,1%
5,6% 89,0% 0,0% 0,3% 1,6% 0,0% 3,5%  
2022 569 10 154 15 12 44 2 433 11 229  
5,1% 90,4% 0,1% 0,1% 0,4% 0,0% 3,9%  
BUS 2023 0 424 14 0 3 10 41 492 -48,0%
0,0% 86,2% 2,8% 0,0% 0,6% 2,0% 8,3%  
2022 0 865 23 0 23 2 34 947  
0,0% 91,3% 2,4% 0,0% 2,4% 0,2% 3,6%  
NA 2023 0 6 709 19 0 8 0 580 7 316 28,3%
0,0% 91,7% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 7,9%  
2022 0 5 080 27 0 1 0 594 5 702  
0,0% 89,1% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,4%  

* bez hybridů
** BEV a plugin hybridy

Data: Sdružení dovozců automobilů