Ceny benzinu a nafty v zemích EU

ČR patří v EU k zemím s nižšími cenami pohonných hmot, zejména v porovnání se zeměmi na západě a severu Evropy. Porovnání aktuálních cen v ČR se sousedícími státy a Maďarskem uvádí následující tabulky. Údaje v těchto tabulkách i údaje z dalších zemí EU a Velké Británie obsahuje Ropný bulletin, který vydává EU, kde v tabulkách a na mapách jsou uvedeny týdenní spotřebitelské ceny ropných produktů v zemích EU a Velké Británii. Zdrojem dat za ČR je ČSÚ, který jednou týdně publikuje data z výběrového šetření cen benzinu, nafty a LPG.

Vývoj cen PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku

Ceny jsou včetně daní. 

EUR/lt BA-95 NM
08.02.21 15.02.21 Δ 08.02.21 15.02.21 Δ
Česká republika 1,111 1,0120 0,009 1,027 1,084 0,0057
Německo 1,425 1,429 0,004 1,063 1,272 0,209
Polsko 1,055 1,066 0,011 0,972 1,063 0,091
Rakousko 1,143 1,150 0,007 1,001 1,123 0,122
Slovensko 1,276 1,273 -0,003 0,988 1,116 0,128
Maďarsko 1,099 1,124 0,024 1,031 1,167 0,136
Δ oproti ČR   BA-95   NM
Německo 0,31 0,31 0,04 0,19
Polsko -0,06 -0,05 -0,05 -0,02
Rakousko 0,03 0,03 -0,03 0,04
Slovensko 0,17 0,15 -0,04 0,03
Maďarsko -0,01 0,00 0,00 0,08

 

CZK/lt BA-95 NM
08.02.21 15.02.21 Δ 08.02.21 15.02.21 Δ
Česká republika 28,59 28,76 0,17 26,44 27,83 1,39
Německo 36,68 36,70 0,02 27,36 32,67 5,31
Polsko 27,15 27,37 0,22 25,03 27,31 2,28
Rakousko 29,42 29,53 0,11 25,76 28,84 3,08
Slovensko 32,84 32,69 -0,15 25,43 28,66 3,23
Maďarsko 28,29 28,88 0,59 26,54 29,98 3,43
Δ oproti ČR   BA-95   NM
Německo 8,09 7,94 0,92 4,83
Polsko -1,43 -1,39 -1,41 -0,52
Rakousko 0,83 0,78 -0,68 1,01
Slovensko 4,25 3,94 -1,01 0,83
Maďarsko -0,29 0,12 0,10 2,14

 

  08.02.21 15.02.21 Δ
Kurs EUR/CZK 25,739 25,682 -0,057

Grafy vývoje cen PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku

Ceny jsou včetně daní. 

Spotřebitelské ceny pohonných hmot v ostatních členských zemích EU

V zájmu zvýšení transparentnosti cen ropy a posílení vnitřního trhu předkládá Ropný bulletin Evropské komise týdenní spotřebitelské ceny ropných produktů v zemích EU. Tyto mapy poskytují ceny (v eurech) za naftu a euro-super 95 ve všech zemích EU.