Význam cetanového čísla u motorové nafty

Kvalitativní parametry motorové nafty prodávané na trhu v ČR jsou stanoveny českou evropskou normou ČSN EN 590. V normě je uvedena řada povinných provozních, ekologických a bezpečnostních  parametrů paliva. Jedním z důležitých je také cetanové číslo s hodnotou min. 51 jednotek. Cetanové číslo ovlivňuje celou řadu funkcí v motoru, např. snadný studený start, hluk a pochopitelně emise. Velmi malé cetanové číslo (cca 40 jednotek) má negativní vliv na výkon a spotřebu.

A nyní trochu podrobněji:

  • Ke spontánnímu vznícení nafty dochází při teplotách kolem 300 °C. Problém je, že motor je studený a startovací otáčky studeného motoru jsou malé a teplo je odvedeno chladnými stěnami motoru. V tomto momentu pomáhají žhavící svíčky jako další zdroj energie. Palivo s vyšším cetanovým číslem se se vznítí snáze. Pro snadný studený start je potřebné cetanové číslo nad 50 jednotek. Pokud se podaří studený start, stále je nízká teplota, aby se zajistilo úplné spálení paliva. Motor pak vydává bílý kouř a kapičky nespáleného paliva. Při použití nafty s vyšším cetanovým číslem se trvání tohoto nežádoucího stavu zkrátí.
  • Pokud jde o vliv cetanového čísla na emise, ten se považuje za významný pro snižování emisí CO a uhlovodíků.
  • Cetanové číslo má významný vliv na hluk motoru při vznícení paliva po začátku vstříknutí. Při hoření dochází k rychlému uvolnění tepla a k rychlému nárůstu tlaku ve spalovacím prostoru, tzv. tvrdému chodu, který se projevuje hlukem. Použitím nafty s vyšším cetanovým se zkracuje zpoždění zážehu a zmírňují se projevy tvrdého chodu.

Na českém trhu u čerpacích stanic  vybraných společností - členských firem ČAPPO jsou v prodávaném sortimentu prémiové nafty pod různými obchodními názvy, které se vyznačují vysokým cetanovým číslem minimálně 58 jednotek.

Moderní motory s elektronickým řízeným vstřikováním jsou pak schopny vzhledem k dokonalé regulaci vstřiku využít přednosti nafty s vysokým cetanovým číslem ke zvýšení výkonu a snížení spotřeby.

Ing. Václav Loula