Glykol v motoru

Závada pronikání chladící kapaliny a vody do motorového oleje.

Odpovídá uznávaný odborník na paliva, Ing. Václav Loula.

Pokud pozorujete úbytek chladící kapaliny a máte podezření na průnik nemrznoucí směsi do olejové náplně motoru, doporučujeme:

  • urychleně navštívit odborný autoservis a nechat prověřit chladící soustavu
  • odebrat vzorek motorového oleje k analýze a prohlédnout motor

Podrobné vysvětlení:

  • Přítomnost glykolu se dá zjistit v laboratoři infračervenou spektroskopií. Většinou stačí zjištění o jeho obsahu. Metoda je citlivá a detekční limit je 0,1 %. Přesné stanovení ani není potřebné.
  • V oleji vadí i malé množství glykolu. Stačí proto pouhé potvrzení laboratoří o jeho přítomnosti. Rozsah oprav závisí na zjištěných závadách a nutných opravách.
  • K chování glykolu v oleji: glykol způsobuje zčernání a zhoustnutí oleje. Na nebezpečný účinek glykolu v oleji i v motoru má vliv rychlost pronikání chladící kapaliny do oleje a tepelné namáhání oleje. Čím rychlejší pronikání a vyšší tepelné namáhání motorového oleje, tím rychleji se projeví i závada na motoru. Glykol se v oleji nerozpouští ani není mísitelný. V případě, že se chladící kapalina dostane do olejové náplně, se voda při provozní teplotě odpaří a glykol se nalepí na kovové části motoru, zgelovatí a zatuhne. Může pak dojít k zadření motoru!

Ještě několik poznámek:

  • Chladící kapaliny se vyrábí z etylén glykolu. Jedná se o směs s vodou v poměru cca 1:1.
  • Voda se v motorových olejích vyskytuje běžně zejména v zimě, kdy se jezdí se studeným motorem. Voda se ale v oleji nehromadí. Při delší jízdě s prohřátým motorem se zcela odpaří. Velké množství vody může ale souviset právě s průnikem chladící kapaliny do oleje v motoru.
  • Přítomnost glykolu se dá zjistit v laboratoři i podle obsahu draslíku, který je přítomen v chladících kapalinách.
  • Hodnocení rozborů a volby analýz odebraných vzorků použitých motorových olejů, musí provádět zkušená olejářská laboratoř a i pro zkušené znalce to bývá velmi náročné. Nejčastěji se sleduje viskozita, obsah vody, právě uvedené glykoly, ale také otěrové kovy, kovy z aditivace nebo jiná kontaminace. Většinou se k analýze motorového oleje přistupuje při podezření, že olej způsobil závadu nebo havárii motoru, dále při reklamačních řízeních a v období záručních lhůt.