Čerpané objemy paliv na čerpacích stanicích

Mezi časté dotazy motoristů patří otázky ke správnosti výdeje pohonných hmot a obavy, že není možné načerpat více, než říká technická dokumentace k vozidlu, nebo čerpání malého množství bez indikace palivoměru a podezírají čerpací stanici z nekalé obchodní praktiky. 

V následujících bodech uvádíme technické skutečnosti dané bezpečností, vlastnostmi paliva a související metrologickou legislativou: 

  1. Podle vyjádření celé řady automobilek, např.  tuzemské značky Škoda Auto, dále VW, Seat, Ford, Mercedes, Peugeot, Hyundai a celé řady značkových servisů, je skutečný objem palivového systému u automobilů včetně bezpečnostních objemů (dilatačních prostor) vyšší, než je deklarovaný a v dokumentaci k vozidlům uvedený objem palivové nádrže. Rozdíly mezi jmenovitým objemem nádrže v litrech (uvedeno v dokladech k vozidlu) a objemem nádrže, včetně bezpečnostních objemů, jsou až 10 litrů s tolerancí +2 až +3 litry podle typu vozidla. Bezpečnostní objem je nezbytný s ohledem na vlastnosti paliva vlivem teplot (rozpínání) a zajišťuje, aby palivo nevytékalo z vozu odvzdušňováním při podmínkách teplot cca 45 stupňů Celsia a při odstavení vozidla na svahu. Např. v některých návodech je uvedeno: „Nečerpejte dále, jinak se naplní dilatační prostor a palivo může přetéct!"
  2. Podle vyjádření značkových servisů a servisních poradců palivoměr vykazuje, pokud je funkční, natankované palivo v minimálním množství od 6 do 10 litrů výše. Teprve po natankování většího množství se palivoměr kalibruje a indikuje nové palivo. Množství 6 resp. 8 litrů je tolerance (hovoříme o mrtvém pásmu), které je potřebné pro správnou funkci palivoměru a zamezuje kolísání ručičky palivoměru za jízdy. Palivoměr bez tolerance by v jiném případě vykazoval každý pohyb hladiny paliva v nádrži. Zároveň ale upozorňujeme, že palivová nádrž ani palivoměr není ověřený cejchovaný objemový zásobník či měřidlo.
  3. Podle podrobných návodů k obsluze hraje proto důležitou roli jak jmenovitý objem nádrže, např. u vašeho automobilu, ale také celkový možný objem naplnění včetně nalévacího hrdla, mrtvé zásoby a funkce palivoměru. Tyto popisované tolerance jsou podle vyjádření výrobců automobilů celé řady značek.
  4. Podle metrologické legislativy provádí kontrolu výdejních stojanů u čerpacích stanic každé 2 roky Český metrologický institut se záznamem o ověření a výsledku v kmenovém listu měřiče čerpací stanice a pečetí ČMI na stojanu s termínem platnosti a textem: Ověřeno, vyhovuje pro daný typ objemového měřidla s toleranci +/- 0,5 %. 

Na závěr mohu ujistit motoristy, že členské firmy ČAPPO, provozující čerpací stanice, věnují palivům a technologiím maximální péči. Mají své vlastní systémy řízení jakosti, mezi které patří i pravidelné kontroly výdejních stojanů a ověření správnosti výdeje smluvní servisní organizací.

Ing. Václav Loula