PETROLmagazín: Stále se zvyšující tendence

Vloni dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,228 mld. litrů (6763 tis. tun), což bylo o 2,1 % více než v roce 2021. Rozhodující podíl tvoří motorová nafta (76,5 %). U benzinu stoupla spotřeba na 2,109 mld. litrů, což znamená meziroční narůst o 5,1 %. U motorové nafty vzrostla spotřeba na 6,120 mld. litru (5171 tis. tun), což představuje meziroční narůst o 1,2 %.

Obavy z nedostatku se nenaplnily

Konflikt na Ukrajině ovlivnil růst cen energií, služeb, ale i ropy a vedle vysokého nárůstu cen pohonných hmot došlo zejména v období březen-duben 2022 k růstu poptávky, která byla ovlivněna obavami motoristů z nedostatku pohonných hmot a ropy. Tyto obavy se v průběhu roku 2022 nenaplnily. Spotřebu motorové nafty vedle vysoké ceny ovlivňoval jen mírný narůst výkonu nákladní dopravy nebo mírný růst průmyslové výroby. Celkem pět měsíců loni byla spotřeba nafty nižší než v roce 2021.

Velký propad poptávky pohonných hmot byl v únoru a březnu roku 2021. Automobilové benziny meziročně klesly o 20 % až 22 % a motorová nafta v lednu a únoru o 6 až 7 %. Nejvyšší nárůsty pak byly u automobilových benzinů v únoru, březnu a dubnu. U motorové nafty byly největší nárůsty za první čtvrtletí, naopak v letních měsících byl pokles poptávky. Hlavním důvodem byl vývoj ekonomiky i pokles domácí spotřeby z důvodů vysokých cen energií v souvislosti s energetickou krizí.

Automobilové benziny

Celkový objem dodávek automobilových benzinů na trh ČR za rok 2022 dosáhl 1592 tis. tun (tj. 2,109 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (1515 tis. tun, tj. 2,007 mld. litrů) vykázaly nárůst o 5,1 %. Srovnáním spotřeby s rokem 2019 (2,140 mld. litrů) byla spotřeba automobilových benzinů za rok 2022 stále nižší o 1,5 %.  Z údajů roku 2022 dosahuje průměrná měsíční spotřeba automobilových benzinů v ČR 176 mil. litrů. Hlavním důvodem vývoje rostoucí poptávky byla zejména v 1. čtvrtletí 2022 odstraněná veškerá proticovidová opatření omezující mobilitu. Především pak je nutné zdůraznit další rozhodující vlivy, jakými jsou energetická krize, inflace, nárůst cen energií, potravin a dalších služeb, které vedly v letním a podzimním období k poklesu poptávky. Na nižší spotřebu automobilových benzinů má vliv i modernizace vozového parku s nižší spotřebou. Vývoj jeho spotřeby v roce 2022 byl poznamenám také v důsledku nižší výkonnosti ekonomiky a vysokých nákladů na energie, bydlení a potravin. Lidé méně cestovali v rámci individuální motorizace, a to jak turistické, tak do zaměstnání v řadě odvětví. Služební cesty podnikových flotil byly také omezeny.

Motorová nafta

Celkový objem dodávek motorové nafty na trh ČR za rok 2022 dosáhl 5171 tis. tun (tj. 6,120 mld. litrů). Proti stejnému období roku 2021 (5112 tis. tun, tj. 6,050 mld. litru) stoupla spotřeba o 1,2 %. Z údajů za rok 2022 dosáhla průměrná měsíční spotřeba motorové nafty v ČR 510 mil. litru. Nárůst spotřeby motorové nafty byl zaznamenán především v 1. čtvrtletí 2022 o 13,6 % proti stejnému období r. 2021 a byl oproti benzinům výrazně nižší (benziny + 31 %). Hlavní důvody byly nákupy do zásob z obavy, že vlivem válečného konfliktu nebude dostatečné zdrojové pokrytí, což se nestalo. Dále proti covidovému 1. čtvrtletí 2021 byla již zrušena všechna omezení. V dalším období došlo k poklesu poptávky po motorové naftě čerpáním ze zásob u spotřebitelů a poklesem výkonnosti řady odvětví. Pokles spotřeby nafty pak byl ovlivněn poklesem ekonomiky. Vývoj ukazatele HOP má 80 % vliv na spotřebu nafty. Ta byla od května do října 2022 citelně ovlivněna nižší domácí spotřebou, poklesem přepravních výkonů, omezením v průmyslové výrobě, stavebnictví a dalších odvětvích. K výraznému snížení spotřeby nafty došlo ve 3. čtvrtletí 2022, kde v jednotlivých měsících byl pokles v rozsahu 9 až 12 %.

Stále strategická komodita

Opět se potvrdilo, že rozhodujícím faktorem pro vývoj spotřeby pohonných hmot je vývoj ekonomiky a potřeba mobility, jak u osobní individuální dopravy, veřejné dopravy osob, tak v řadě průmyslových odvětví, stavebnictví, zemědělství, veřejné nákladní dopravě, tedy odvětví náročných na spotřebu motorové nafty. Dokazuje to hlavně první pololetí loňského roku, kdy se spotřeba zvýšila o 9 % a přitom bezprecedentně rostly ceny PHM. I nadále se bez pohonných hmot neobejdeme, jsou stále strategickou komoditou, proto i v letošním roce je prioritou zajištovat dostatek zdrojů, plynule zásobovat celý trh ČR kvalitními pohonnými hmotami a plnit ekologické cíle. Fakt převahy benzinových a naftových verzí spalovacích motorů staví náš petrolejářský obor v současnosti i do budoucna stále na strategickou pozici.

PETROL magazín 02/2023

Datum: 3. května 2023

Autor: Ing. Václav Loula

Zdroj: ČAPPO, PETROLmagazín