PETROLmagazín: Členové ČAPPO stoprocentní

Česká obchodní inspekce v roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků. Loni nevyhovělo jakostním požadavkům 19 vzorků. Kvalita PHM u čerpacích stanic členských firem ČAPPO v roce 2022 byla stoprocentní.


V roce 2022 inspektoři ČOI odebrali celkem 2545 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno celkem 891 vzorků, tj. 35 %. V ostatní části trhu bylo odebráno 1654 vzorků, tj. 65 %. U čerpacích stanic ČAPPO je hodnocení s nulovou chybovostí, proti tomu celková chybovost trhu byla 0,71 % (18 vzorků). Chybovost v ostatní části trhu byla 1,09 %. Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot (4) byl zjištěn v měsíci srpnu a září. V měsíci lednu, červnu a listopadu byly zjištěny dva a v měsíci dubnu, květnu, červenci a prosinci jeden. V ostatních měsících roku 2022 nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Nejvíce nedostatků u nafty

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2022 bylo odebráno na trhu čerpacích stanic u automobilových benzinů celkem 1000 vzorků. Celková chybovost trhu u automobilových benzinů byla 0,5 % (5 nevyhovujících vzorků). Vzorky automobilových benzinů odebrané u ČS ČAPPO (365 vzorků) byly bez závad. U motorové nafty bylo na trhu odebráno celkem 1 204 vzorků a bylo zjištěno celkem 12 neshod, tj. chybovost celého trhu byla 1,0 %. U ostatní části trhu bylo odebráno 742 vzorků s chybovostí zjištěné u 12 vzorků, tj. chybovost 1,62 %. Členské firmy ČAPPO (odebráno 462 vzorků) měly všechny vzorky bez závad. U vzorků LPG v počtu 301 vzorků a SNG v počtu 40 se na trhu z celkově odebraných 341 vzorků vyskytla chybovost pouze u 1 vzorku LPG, tj. 0,29 %. Vzorky CNG byly na celém trhu bez závad. Vzorky těchto alternativních paliv u ČS ČAPPO byly rovněž bez závad.

Inspekce uložila v průběhu roku 2022 v sedmi případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot kvůli nesplnění požadavků na jakost. Celkově se jedno o 48 352 litrů PHM v hodnotě 2 048 113 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na 27 046,91 litrů motorové nafty v hodnotě 1 272 967 Kč, 15 485 litrů benzinu v hodnotě 650 016 Kč a 5 820 litrů LPG v hodnotě 125 130 Kč.

Výsledky ČAPPO nejsou náhodné

Uvedené výsledky za rok 2022 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO dlouhodobě vykazují nulovou nebo velmi nízkou chybovost v kvalitě prodávaných paliv po celý rok, tj. lepší než celý trh (0,71 %) nebo segment ostatních nečlenských ČS (1,09 %). Dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výrovy, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. K výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR přispívá i nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv. Česká obchodní inspekce monitoruje jakost pohonných hmot od 2. pololetí 2001. Zatímco do roku 2015 docházelo ke zjištění vyššího počtu nevyhovujících vzorků pohonných hmot, od roku 2015 má jakost pohonných hmot stabilní tendenci.

Datum: 9. března 2023

Zdroj: PR ČAPPO