ČEPRO začne plošně prodávat automobilový benzín E10

Společnost ČEPRO začne od 1. ledna 2024 nabízet automobilový benzín v kvalitě E10. Typem s vyšším obsahem biosložky nahradí veškeré palivo prodávané na všech čerpacích stanicích EuroOil i ve svém velkoobchodu.

Změna souvisí s přechodem klíčových dodavatelů na výrobu benzínu v kvalitě E10. „Rafinérie, napojené na produktovodní systém společnosti ČEPRO, plošně přechází na výrobu automobilového benzínu E10. Tato změna se přirozeně v čase projeví ve skladbě skladovaných a vydávaných automobilových benzinů,“ říká Jan Duspěva, generální ředitel Čepra.

Změna produktů na čerpacích stanicích proběhne v řádu několika dnů, ale změna v komplexním skladovacím systému poběží v horizontu měsíců, jak se podaří postupně obměnit stávající skladové zásoby. „Přechod na E10 nemá jakýkoli vliv na vysokou kvalitu námi prodávaných pohonných hmot. Stejně tak jsme připraveni dostát všem našim závazkům vůči odběratelům nebo SSHR,“ doplňuje Duspěva.

 Palivo E10 plně vyhovuje normě ČSN EN 228 a je vhodné pro všechna vozidla s benzínovým pohonem vyrobených po roce 2005. „Řidiči se nemusí bát, nejsou ani nutné jakékoli změny na motoru či technologii vozidla. Označení aktuálně prodávaného paliva najdou na tankovacích stojanech, jak stanovuje zákon,“ připomíná Duspěva. Pro zákazníky, kteří nechtějí odebírat benzín v kvalitě E10, zachová EuroOil i nadále v distribuci vysokooktanový benzín BA 98 Super Plus v kvalitě E5.

Palivo E10 přináší několik výhod z pohledu ekologie. V porovnání s tradičními palivy snižuje emise skleníkových plynů a přispívá k celkovému snížení uhlíkové stopy. Změna vychází vstříc požadavkům Evropské unie na snižování emisí z dopravy. Více informací se spotřebitelé dozví na internetové stránce https://www.e10info.eu/cs/home-cestina/, případně https://www.ceproas.cz/e10.

Produkt je v současné době na trhu v některých zemích jako Německo, Slovensko, Maďarsko, Francie, Anglie, Belgie, Bulharsko, Rakousko. V České republice je zaveden u některých běžně prodávaných benzínů kategorie Super plus (nad 98 oktanů).

 

Datum: 24. listopadu 2023

Autor: Marek Roll

Zdroj: ČEPRO