Ostatní média

Přečetli jsme za vás

Načíst starší

Zajímavé odkazy

PETROLmedia

Provozovatel serveru PETROL.cz a vydavatel časopisu PETROLmagazín -společnost PETROLmedia poskytuje od roku 2000 komplexní informační servis a oslovuje celé spektrum profesionálů a odborníků z oboru pohonných hmot, čerpacích stanic a petrochemie, ale i širokou laickouveřejnost, která se otuto problematiku zajímá.

Petroleum.cz

Výrobky z ropy potkáváme na každém kroku, využíváme je téměř každý den a život bez nich si snad ani nedovedeme představit. Jak se ale ropa ze země dobývá, kde a jak se nachází, jak se přepravuje a skladuje? Co je vlastně rafinérie a co se v ní děje, abychom získali benzín, petrolej nebo asfalt a jaké vlastnosti mají pohonné hmoty, mazací oleje? Co je to petrochemie a jak s ropou souvisí dnešní chemický průmysl?

Paliva

Časopis je vydáván čtvrtletně pouze elektronickou formou, která v dnešní době zaručuje širokou a rychlou dostupnost pro odbornou veřejnost. Je otevřen nejen výzkumným pracovníkům, ale i technikům pracujícím v palivářských závodech, rafineriích, elektrárnách, plynárnách a firmách zabývajících se chemickým a energetickým využitím jak fosilních, tak i alternativních paliv. Snahou a cílem vydávání časopisu je efektivně propojit v oblasti odborných informací výzkumné palivářské organizace se sférou uživatelů výsledků výzkumu, tedy firmami orientovanými na tuto problematiku.