VŠCHT: Syntetická paliva. Jsou řešením pro budoucnost?

Jak definovat syntetická paliva?

  • kapalná a plynná paliva na bázi C, H a O (metan, uhlovodíky, alkoholy, étery) → směrnice EU RED kritéria RFNBO, RCF, An. IX
  • jsou určená pro spalovací motory (ICE) a skladování energie
  • jsou vyráběna cílenou chemickou reakcí (syntézou)
  • do reakce vstupuje fosilní surovina (uhlí, zemní plyn), biomasa (pěstovaná, odpadní), odpadní suroviny (CO2 , plasty/pryž, komunální odpad) → politické rozhodnutí
  • další klíčovou součástí surovinového vstupu je vodík H2politické rozhodnutí jaký zdroj výroby (elektrolýza OZE, JE)
  • chemické reakce buď na bázi Fischer Tropschovy syntézy (CO+H2 ) nebo katalytické hydrogenace (CO2 , HC, estery)
  • největší potenciál výroby → HVO/HUCO, pyrolýza plastů/pryže, E fuels , Biomass-to-Liquid (BtL).

Kompletní prezentace prof. Ing. Milana Pospíšila, CSc. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je k dispozici zde.

Datum: 20. března 2023

Autor: prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze