Pracovní setkání ministrů financí a průmyslu se zástupci ČAPPO

Dlouhodobá stabilita českého trhu v zásobování pohonnými hmotami je prioritou

V Praze proběhlo další kolo tradičních setkání České asociace petrolejářského průmyslu (ČAPPO) se zástupci státní správy. S ohledem na současný dynamický vývoj na energetických trzích se setkání zúčastnili dva klíčoví ministři Vlády ČR, ministr financí Z. Stanjura a ministr průmyslu a obchodu J. Síkela. 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), sdružující klíčové zpracovatele ropy v regionu a distributory a prodejce pohonných hmot v České republice, ujistila oba vrcholné zástupce české vlády, že její členové jsou připraveni plně zabezpečit dlouhodobou stabilitu českého trhu s pohonnými hmotami včetně plnění dlouhodobých závazků státu o ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti dopravy jako celku. 

V rámci jednání zástupci ČAPPO současně informovali zástupce Vlády ČR o aktuálním dění v oblasti tuzemské i celoevropské dopravy, o odhadovaných trendech spotřeby pohonných hmot a v počtu vozidel všech druhů v ČR i názor členů asociace na aktuální vývoj kolem zákazu spalovacích motorů po roce 2035 a avizovaného přijetí normy EURO 7.

ČAPPO ujistilo oba klíčové ekonomické ministry, že členské firmy plně respektují současné společenské trendy v oblasti ekologizace evropské dopravy s postupnou elektrizací zejména osobní dopravy a sami se významně podílejí na jejich zavádění v ČR. Současně ale upozornili na současné celoevropské zpoždění trendu nástupu nových technologií a vyjádřili podporu aktuální snaze české vlády (a některých dalších členských států) korigovat zákaz prodeje spalovacích motorů po roce 2035, která podle nejen podle názoru ČAPPO, ale i nezávislých expertů porušuje Evropskou komisí proklamovaný cíl dodržení technologické neutrality. V této souvislosti byli vrcholní zástupci státní správy také informováni o budoucím očekávaném výpadku výběru spotřebních daní a DPH z fosilních paliv (cca 100 mld. CZK ročně, tj.cca 5-6% státního rozpočtu ČR), který bude nutné v rámci přesunu k nefosilním palivům nahradit.     

ČAPPO a její představitelé informovali také o současné situaci v zásobování regionu střední a východní Evropy ropou a pohonnými hmotami, kdy i přes přísné dodržování tzv. „6. sankčního balíčku“ se žádné výpadky v zásobování nedostavily a zásobování je plynulé.

Při jednání bylo konstatováno, že při implementaci přicházející evropské energetické a dopravní legislativy (RED III) je nutné co nejvíce kooperovat tak, aby zejména ekonomické dopady na společnost byly při dodržení ekologických závazků ČR společensky udržitelné.

Všichni zúčastnění vyjádřili zájem na pokračování vzájemné komunikace.     

Datum: 12. dubna 2023

Autor: ČAPPO

Zdroj: ČAPPO