Pozvánka na webináře Fuels Europe

Dámy a pánové,

jménem FuelsEurope vás s potěšením zveme na webinářovou sérii „Pochopení úlohy nízkouhlíkových kapalných paliv při zajišťování klimaticky neutrální dopravy“, která se uskuteční mezi 31. květnem a 14. červnem 2021.

Ambicí Evropské unie je být do roku 2050 klimaticky neutrální. Stejnou ambici podporuje i evropský rafinérský průmysl. Náš průmysl se transformuje a my jsme vyvinuli komplexní cestu, jak spolu s našimi partnery můžeme přispět k dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050.

V odvětví dopravy budou nízkouhlíková kapalná paliva, nazývaná také ReFuels, hrát klíčovou roli v energetickém přechodu a při dosahování uhlíkové neutrality ve všech druzích dopravy. Spolu s elektrifikačními a vodíkovými technologiemi proto zůstanou nízkouhlíková kapalná paliva nezbytná i po roce 2050, což evropskému hospodářství a společnosti přinese významné výhody.

Pro lepší ilustraci těchto výhod navrhuje FuelsEurope ve spolupráci s externími partnery řadu webinářů umožňujících hluboké ponory v klíčových aspektech, jako je udržitelnost, dostupnost, účinnost, cenová dostupnost, technologie a politika.

Každá část nabízí 75 až 90 minut hlubokého ponoření do tématu s odborníky a klíčovými zúčastněnými stranami. Po úvodních vystoupeních a prezentacích odborníků, zástupců odvětví nebo sektoru otevře moderátor slovo publiku na poutavou relaci otázek a odpovědí, aby zodpověděl všechny vaše otázky.

Součástí programu budou relace o nízkouhlíkových kapalných palivech zaměřené na:

  • Pondělí 31. května od 15:15 do 16:30 SELČ: Výhody strategie EU pro kapalná paliva?
  • Úterý 1. června od 12:00 do 13:15 SELČ: Věda a technologie za nízkouhlíkovými kapalnými palivy ve spolupráci s Concawe
  • Čtvrtek 3. června od 15:15 do 16:30 SELČ: Kapalná paliva v bioekonomii ve spolupráci s Copa-Cogeca
  • Pondělí 7. června od 10:00 do 11:15 SELČ: Situace prospěšná pro klima a pracovní místa ve spolupráci s Clepou
  • Středa 9. června od 10:00 do 11:30 SELČ: Kontrola dostupnosti a udržitelnosti surovin ve spolupráci s EBB, eFuel Alliance, ePure & Ewaba
  • Pátek 11. června od 10:00 do 11:15 SELČ: Zajištění sociálního začleňování ve spolupráci se společností IndustriAll
  • Pondělí 14. června od 10:00 do 11:15 SELČ: Jaký je dopad na kvalitu městského ovzduší? ve spolupráci s AECC

Další informace o programu Týdne ReFuels najdete zde.
Veškeré podrobnosti o registraci a účasti najdete zde.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se této série webinářů, neváhejte kontaktovat victoire.demarans@fuelseurope.eu

Za Fuels Europe

John Cooper, Generální ředitel FuelsEurope
Alessandro Bartelloni, Ředitel FuelsEurope

Datum: 27. května 2021

Zdroj: ČAPPO