Pozvánka na konferenci VIZE 2050

21. století bude stoletím ekologických změn, přísnější ochrany klimatu a s tím související potřeba nových technologií napříč celou naší společností.  Významnou roli hraje a bude hrát segment dopravy ve všech odvětvích i v udržitelné mobilitě celé planety. Zejména navrhované legislativní změny v ekologii směrem k dosažení uhlíkové neutrality v dopravě v roce 2050, staví před petrolejářský obor potřebu vydat se cestou moderních technologií směrem k nízkouhlíkatým kapalným palivům.

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu společně s vydavatelstvím PETROLmedia připravila mimořádnou odbornou konferenci, která se koná v úterý 19. října 2021 v Praze na půdě Akademie věd ČR v Ústavu molekulární genetiky s názvem:

VIZE 2050 - Cesta k evoluci kapalných paliv, alternativy k udržitelné mobilitě.

Cílem konference je ukázat, že v dopravě budou na trhu i další alternativy k pohonu, a tedy různé cesty k dosažení uhlíkové neutrality. Záštitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Společnou iniciativou Fuels Europe, ČAPPO a PETROLmedia je podpořit tuto snahu a ukázat možné cesty k udržitelné mobilitě právě formou odborné konference v České republice. Vysoký odborný kredit konference již předurčuje vystoupení ředitele Fuels Europe Alessandra Bartelloniho, ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka a řady kapacit z oblasti vědy, výzkumu, politiky a makroekonomiky, kteří podají odborný a objektivní pohled na problematiku čisté mobility v širších souvislostech.

Těšíme se na setkání s vámi i na bohatou odbornou diskusi k uvedenému tématu a předneseným referátům.

Václav Loula

ČAPPO

Datum: 17. září 2021

Zdroj: ČAPPO