Newsletter FuelsEurope - první vydání zpravodaje

Přinášíme Vám první vydání zpravodaje, jehož cílem je informovat o práci a aktivitách FuelsEurope. Tento newsletter má být komunikačním nástrojem, platformou pro sdílení znalostí a  informování o probíhajících politických snahách zapojených sdružení.

Od zpravodaje lze očekávat: 

- zprávy z oblasti politického a legislativního dění

- statistiky odvětví: nejnovější vývoj klíčových souborů pro naše odvětví

- publikace: články, tiskové zprávy a zprávy týkající se zajímavých témat formujících náš průmysl

- události: nedávná setkání a události.

První vydání zpravodaje, které naleznete zde, obsahuje například články:

- komunikace o cíli v oblasti klimatu do roku 2040

- Antverpská deklarace - čas, aby Evropa znovu obrátila pozornost na svůj průmysl

- příloha IX Směrnice o obnovitelné energii 2018/2000: Aktualizovaný seznam udržitelných surovin

- revize IED (směrnice o průmyslových emisích)

- revize norem CO2 pro těžká nákladní vozidla

- mezinárodní fórum pro udržitelná biopaliva 

- a další zajímavé články a publikace.

 

Datum: 3. června 2024

Autor: FuelsEurope

Zdroj: FuelsEurope