Kvalita benzinu, LPG a CNG u čerpacích stanic členských firem ČAPPO v roce 2021 bez chyb

Kontrolované parametry kvality pohonných hmot na domácích čerpacích stanicích za rok 2021 byly na velmi dobré úrovni. Celková chybovost trhu byla jen 0,7 %. Po celý rok byly všechny vzorky automobilového benzinu, LPG a CNG u čerpacích stanic ČAPPO bez jakékoliv chyby v kvalitě definované evropskými i českými normami. U motorové nafty ze 454 kontrolovaných vzorků byla chybovost u ČS ČAPPO pouze 5 vzorků.

V roce 2021 inspektoři ČOI odebrali celkem 2 611 vzorků všech druhů paliv u veřejných čerpacích stanic v České republice. U čerpacích stanic ČAPPO bylo odebráno celkem 879 vzorků, tj. 33,7 %. Tento kontrolovaný podíl byl opět mírně vyšší než odpovídá podílu čerpacích stanic členských firem ČAPPO (1 400 ČS) tj. 30%.

Z celkového počtu odebraných vzorků u ČS ČAPPO (879) bylo zjištěn pouze pět nevyhovujících vzorků u motorové nafty s drobnou odchylkou od normy. Tyto odchylky nebyly předmětem reklamace. Celková chybovost tak činila jen 0,6 %, tj. nižší než vykazuje celý trh.

Na celkovém kontrolovaném počtu vzorků na trhu (2 611) se ČAPPO podílelo pouze pěti chybami, tj. chybovost 0,6 %. V ostatní části trhu veřejných čerpacích stanic bylo odebráno celkem 1 732 vzorků, tj. 66,3 % z celkového počtu vzorků. Chybovost i této části trhu byla 14 nevyhovujících vzorků tj. 0,8 %.

Podle sortimentu kontrolovaných druhů paliv za rok 2021 byla u členských firem ČAPPO ze všech kontrolovaných vzorků (celkem 879) zcela bez chyb automobilové benziny, LPG a CNG. 5 chyb bylo u vzorků motorové nafty.

Celková chybovost trhu u automobilových benzinů (odebráno 1 015 vzorků) byla 0,1 %. Vzorky automobilových benzinů odebrané u ČS ČAPPO byly bez závad.

U motorové nafty (odebráno celkem na trhu 1 247 vzorků) zjištěno celkem 8 neshod, tj. chybovost celého trhu byla 0,6 %. U ostatní části trhu ČS bylo odebráno 793 vzorků s chybovostí zjištěné u 3 vzorků tj. 0,4 %. Členské firmy ČAPPO vykázaly ze 454 odebraných vzorků u 5 vzorků drobné odchylky od normy. Jednalo se o odchylky z povinných parametrů, které nezhoršily provozní ani ekologické vlastnosti paliva.

U vzorků LPG a CNG se na trhu z celkově odebraných 344 vzorků vyskytla chybovost pouze 2,3 %. Vzorky těchto alternativních paliv u ČS ČAPPO byly bez závad.

Uvedené výsledky za rok 2021 jsou potvrzením faktu, že členské firmy ČAPPO dlouhodobě vykazují velmi nízkou chybovost v kvalitě prodávaných paliv po celý rok, tj. stále mírně lepší než celý trh (0,7 %) nebo segment ostatních nečlenských ČS (0,8 %).

Vysokou kvalitu prodávaných pohonných hmot i služeb tak členské firmy ČAPPO potvrdily i za rok 2021. Dlouhodobě používají osvědčené interní systémy kontroly kvality v celém procesu výroby, skladování, dopravy a prodeje zákazníkům. Nabídka sortimentu aditivovaných a prémiových paliv významně přispívá k výborné úrovni kvality prodávaných pohonných hmot v ČR.

Automobilové benziny

  Počet vzorků Nevyhovující %
Celkem 1 015 1 0,1
ČAPPO 361 0 0,0
Ostatní 654 1 0,2

Motorová nafta

  Počet vzorků Nevyhovující %
Celkem 1 247 8 0,6
ČAPPO 454 5 1,1
Ostatní 793 3 0,4

Směsná paliva (B30, B100, E 85)

  Počet vzorků Nevyhovující %
Celkem 5 2 40,0
ČAPPO 0 0 0,0
Ostatní 5 2 40,0

LPG + CNG

  Počet vzorků Nevyhovující %
Celkem 344 8 2,3
ČAPPO 64 0 0,0
Ostatní 280 8 2,8

Celkem

  Počet vzorků Nevyhovující %
Celkem 2611 19 0,7
ČAPPO 879 5 0,6
Ostatní 1732 14 0,8

 

Datum: 17. února 2022

Zdroj: ČAPPO