FuelsEurope o Antverpské deklaraci a Nové evropské Průmyslové Dohodě: „Je čas, aby Evropa znovu obrátila pozornost na svůj průmysl“

Antverpy, 20. února 2024: Antverpská deklarace o Nové Průmyslové Dohodě EU zdůrazňuje zásadní význam jasné, předvídatelné a důvěryhodné evropské průmyslové politiky. FuelsEurope vyzývá k uznání strategického významu průmyslových aktiv svého sektoru a vytvoření příznivého rámce pro investice, které umožní výrobu obnovitelných paliv a produktů, které bude Evropa potřebovat do roku 2050 a do dalších let.

Dnes 73* předních představitelů průmyslu a řada předních asociací, včetně FuelsEurope, asociace zastupující průmysl výroby paliv, představilo „Antverpskou deklaraci k evropské průmyslové dohodě“ belgickému premiérovi Alexandru De Croovi a předsedkyni Komise Ursule von der Leyenové. Prohlášení zdůrazňuje závazek průmyslu vůči Evropě a její transformaci a nastiňuje naléhavou potřebu učinit evropský průmysl konkurenceschopným, odolným a udržitelným tváří v tvář zoufalým ekonomickým podmínkám. Vyzývá k tomu, aby jádrem příští strategické agendy EU 2024–2029 byla evropská průmyslová dohoda založená na 10 konkrétních opatřeních, která by doplňovala Zelenou dohodu EU.

Generální ředitelka FuelsEurope Liana Gouta, která se zúčastnila zahajovací akce a spolupodepsala deklaraci jménem FuelsEurope, vysvětluje důležitost takové iniciativy: „Je čas, aby Evropa znovu obrátila pozornost na svůj průmysl; evropský průmysl, který bude podporovat provádění Zelené dohody transformací svých aktiv, rozvojem zelených technologií a výrobou uhlíkově neutrálních produktů pro všechny občany EU. Zelená dohoda EU byla vlajkovou lodí v současném legislativním období. K jejímu plnění je ovšem zapotřebí rovněž Průmyslová Dohoda EU.

Pokud jde o průmysl paliv, Liana Gouta zdůrazňuje, že „neutralitu klimatu nelze splnit bez obnovitelných kapalných paliv a produktů. Tato obnovitelná paliva a produkty by se měly vyrábět v Evropě“. „Náš sektor má strategická a kritická průmyslová aktiva a infrastrukturu po celé Evropě a již se vydal na cestu k přechodu od fosilních paliv k obnovitelným palivům a produktům. Během tohoto přechodu si musí zachovat svou konkurenceschopnost, aby zajistila energetickou bezpečnost Evropy a snížila její závislost na dovozu. Aby se to však uskutečnilo, musí Evropa v kontextu Nové Průmyslové Dohody vypracovat strategii EU pro přechod na kapalná paliva a produkty. Tato strategie umožní rychlejší a ekonomicky udržitelnou dekarbonizaci dopravy a průmyslového hodnotového řetězce.

 Kromě toho by Nová Průmyslová Dohoda měla podněcovat investice do přechodu odvětví výroby paliv s nízkými a nulovými emisemi uhlíku, což je klíčový prvek průmyslového hodnotového řetězce EU. Antverpská deklarace nastiňuje vizi průmyslu pro evropskou Průmyslovou Dohodu a vyzývá k vytvoření přesvědčivého obchodního případu pro tyto klíčové investice.

„Ambice jsou vysoké a investice, které budou potřeba, obrovské. Evropa se pro ně musí stát atraktivním místem. Náš sektor a všichni naši členové mají jasnou vizi našeho přechodu, strategií a mnohamilionových investičních plánů. Naším záměrem a nadějí je mít rámec umožňující realizovat tyto velké investice v Evropě. Je to jediný způsob, jak učinit Evropu energeticky bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou, vedoucí v oblasti zelených technologií“, uzavřela Liana Gouta.

Překlad Antverpské deklarace do českého jazyka naleznete zde.

 

Další podrobnosti viz Antwerp Declaration for a European Industrial Deal.

 

*) Pozn. překladatele: Ke dni 28. února se připojilo celkem 324 společností a 91 průmyslových asociací

 Překl. Miroslav Stříbrský, ČAPPO


 

Datum: 29. února 2024

Autor: FuelsEurope

Zdroj: ČAPPO